Nu skal tusinder af børnehavebørn lege med kulturen, heriblandt børn fra Skive

Foto: Pixabay
KULTUR:

Flere børnehavebørn fra Skive Kommune kommer helt tæt på de lokale kulturaktiviteter, når Danmarks største enkeltstående børnekulturprojekt ’LegeKunst’ rulles ud i 18 kommuner.

Med en samlet projektramme på 70 mio. kr. og med 25 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden vil Kultur­prinsen (Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur i Viborg) bringe de yngste børn tættere på kulturen og forske i, hvad mødet med kunst og kultur i hverdagen betyder for børnene og deres dannelse. Samtidig vil et tæt samarbejde med uddannelses­institutionerne sætte nye pædagoger i stand til at lege på helt nye måder.

I LegeKunst vil dagplejere, personale i vuggestue og børnehave, forskere og pædagoguddan­nel­ser arbejde sammen om at fremme de yngste børns leg og kreativitet.

Engang var kunst tit flødeskum på lagkagen: Kunstneren kom med sin rygsæk fuld af spændende idéer og aktiviteter, og alle var med og havde en herlig oplevelse, men rygsækken forlod institutionen, sammen med kunstneren – og hverdagen fortsatte, som den plejede. Nu skal kunst og kultur blive til rugbrød i hverdagen! LegeKunst bringer også kunstneren og ryg­sækken ind, men sikrer, at rygsækken med alle dens spændende idéer og aktiviteter bliver i hver­dagen, forandrer dagligdagen og lever videre gennem pædagogernes og børnenes for­nyede engagement og legende tilgang.

”Kulturprinsen glæder sig til med LegeKunst at imødekomme den brede efterspørgsel fra pædagogernes side efter nye kompetencer til, hvordan de kan åbne for samskabende og kulturelle aktiviteter sammen med børnene. Samtidig kan vi med en praksisnær forskningsdel i LegeKunst formidle viden om, hvordan et samarbejde mellem kunstner, pædagog og forsker kan være rammesættende for børns leg, trivsel og dannelse,” siger Ulla Voss Gjesing, Center­chef ved Kulturprinsen.

Fra Skive Kommune deltager følgende fire daginstitutioner: Lærkereden, Apoteker Nordgaards Børnehave, Daycare Nord samt Hem Børnehave og Skole.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk