Nord- og Vestjyllands store turistområder vil bygge fundamentet til stærk 2021-sæson

Foto: Pixabay
KULTUR:

Trods de økonomiske efterveer af COVID-19-nedlukningen er turismevirksomhederne i Nordjylland, langs Vestkysten og Limfjorden klar til kamp om turisterne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse hjælper tre udviklingsprojekter, der skal skabe omsætning og tiltrække udenlandske turister nu og i fremtiden.

Mange steder i den danske turismebranche er der dyb bekymring for fremtiden – og det gælder også de store turistområder i Nord- og Vestjylland. Efter fremgang i 2019 var der lagt op til et rekordår i 2020, men i stedet lukkede COVID-19-pandemien hele turismebranchen ned, og omsætning for milliarder forsvandt.

Lige nu kæmper mange feriehusudlejningsbureauer, restauranter og spisesteder, hoteller og vandrerhjem, færgeselskaber og turistattraktioner for at genstarte omsætningen i turisterhvervet. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ønsker at bidrage til et vendepunkt for branchen og støtter derfor tre udviklingsprojekter i Nord- og Vestjylland og langs Limfjorden med i alt 9,75 mio. kr.

Erhvervsfremmebestyrelsen: Alvorlig situation kan vendes
Situationen er alvorlig, understreger medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Arne Boelt, der er borgmester i Hjørring Kommune, hvor turismeerhvervet er vigtigt.

”Der er brug for initiativer, der hurtigt begynder at virke. COVID-19-pandemien og den langvarige nedlukning presser mange virksomheder på likviditeten, og de har brug for indtjening. Samtidig skal vi tænke i nye måder at være turist på og nye turistattraktioner, så vi også ruster turismeerhvervet til fremtidens konkurrence og de behov, turisterne har i kølvandet på pandemien.”

På Jyllands vestkyst støtter bestyrelsen projektet ”Vækst og Værdiskabelse hos Vestkystens turismeerhverv – sammen og hver for sig” med 3,75 mio. kr. Projektet er et samarbejde på tværs af de tre destinationsselskaber langs vestkysten samt Dansk Kyst- og Naturturisme.

Et af målene med projektet er at hjælpe 50 eksisterende turismevirksomheder – fx oplevelses- og overnatningsaktører, restauranter og caféer samt attraktioner og formidlingsorganisationer - med at tilpasse og videreudvikle produkter og service til turisternes krav og ønsker efter COVID-19.

Ifølge bestyrelsesformanden i Destination Vesterhavet, Lisbeth Valther, skal indsatsen række ud til både eksisterende og nye kunder på Vestkysten:

”Vi har en meget stor andel af tyske turister, som er særdeles loyale over for vores område. Dem skal vi gøre noget for, men vi skal også arbejde på at møde nye grupper af turister, som måske efterspørger andre ting, med vores tilbud.”

Tyske, hollandske og nordiske turister skal til Nordjylland
I Nordjylland får Destination Nordvestkysten sammen med Destination Nord, Destination Limfjorden, Destination Himmerland, RebildPorten og VisitDenmark 5 mio. kr. til at fortsætte en tidligere international markedsføringskampagne, der rækker ud mod turister i Tyskland, Norge, Sverige og Holland.

”Når rejsemønstrene forhåbentlig normaliseres, skal turisterne fra disse lande mindes om, hvor Nordjylland ligger. I forvejen har vi et stort markedstryk i disse lande, og tyske, hollandske, svenske og norske turister skal bidrage til at give nordjysk turisme det rygstød, som den fortjener,” siger Peter Krusborg Pedersen, direktør for Destination Nordvestkysten.

Opgradering langs Limfjorden
Også langs Limfjorden agter det nye destinationsselskab Destination Limfjorden at rykke hurtigt i felten med projektet ”SOS - Start, overlevelse og samarbejde hos turismeerhvervet”, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 1 mio. kr.

Projektet tager afsæt i virksomhedernes behov og udfordringer efter COVID-19. Virksomhederne skal inddrages i nye netværk og samarbejder på tværs, hvor formålet er at videreudvikle og sammenbinde de unikke naturoplevelser og særlige styrker ved Limfjorden i Skive, Struer og Morsø Kommuner, der dækkes af destinationsselskabet. Oplevelserne skal serveres for turisterne på en ny og opgraderet måde for at imødekomme turisternes ændrede behov, forudser Kristina Lehmann Schjøtt, direktør i Destination Limfjorden:

”Vi tror, at vores gæster i fremtiden vil efterspørge nye oplevelser. Efter COVID-19 vil flere forvente mere plads omkring sig – fx på restauranter og til festivaler – og så tror vi på, at der kommer øget efterspørgsel efter oplevelser i vores natur, hvor der er masser af frisk luft og helt særlige oplevelser.”

Fakta

Om indsatsen
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at uddele i alt 38,3 mio. kr. til lokale og tværgående turismeprojekter, heraf 26,3 mio. kr. til destinationsudviklingsprojekter (alle destinationsudviklingsansøgninger er indstillet til støtte).

Tidligere i år har bestyrelsen bidraget til en national markedsføringskampagne og den nationale turismekickstart-kampagne med sammenlagt 25,3 mio. kr. Dermed er bestyrelsens samlede indsats i 2020 på turismeområdet på 63,6 mio. kr.

Støttede projekter
Der er kommet 34 ansøgninger om støtte fra turismepuljen, og 23 projekter får tilsagn om støtte.

Se listen over støttede projekter på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk