Hjerk Nors historie – 120 år med digelag

KULTUR:

I 1899 blev Hjerk Nor inddiget, og der blev lavet en sluse ved udløbet til Lysen Bredning i Limfjorden. Formålet med slusen var at holde saltvandet væk fra de lavest liggende græsmarker. Den gamle sluse kunne dog ikke modstå vind, vejr og tilsanding, så i 1925 besluttede digelaget at bygge en ny og stærkere sluse 140 m længere mod vest.

Den nye sluse stod der i 94 år indtil i 2019, hvor den blev fjernet i forbindelse med et projekt, der også indebærer, at Hjerk Nor Digelag skal nedlægges.

Turen begynder ved Lysenvej, og vi går langs med fjorden til den nye spang over udløbet fra noret, hvor du kan høre historien om noret. Derefter går vi ud til Hjortholm – hvorefter vi går tilbage til Lysenvej. Turen er cirka 3 km.

Tidspunkt
Onsdag den 24. juni kl. 16.00-18.00

Mødested
Vendepladsen for enden af Lysenvej (7870 Roslev)

Turleder
Flemming Kofoed

Tilmelding
Tilmelding på e-mail: nchr@skivekommune.dk

Som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan der være højst være 50 deltagere.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk