Herfra hvor vi står – 7 jyske museer, 7 udstillinger

Foto: Pixabay
KULTUR:

I fællesskab præsenterer syv jyske museer syv perspektivrige udstillinger, som tager en række afgørende spørgsmål om national identitet under kunstnerisk behandling. Museumsstafetten åbner den 10. august på Randers Kunstmuseum og fortsætter helt indtil den 22. marts 2020. Herfra hvor vi står, som er de syv udstillingers fælles titel, kan foruden Randers opleves i Horsens, Holstebro, Skive, Viborg, Lemvig og Ebeltoft.

Den nyligt overståede valgkamp slog entydigt fast, at spørgsmålet om danskernes nationale identitet optager store dele af befolkningen. Linjerne mellem nationalfølelsen og globaliseringen er trukket så skarpt op, at alle er tvunget til at tage stilling til hvor, vi står i forhold til en række centrale identitetsmæssige spørgsmål:

Kan man godt føle sig stolt af at være dansker og samtidig tage imod globaliseringen med åbne arme? Mister vi vores danskhed i takt med, at den store verden i tiltagende grad sætter sit mangfoldige præg på vores land? Hvad består danskheden egentlig i, og i hvilket omfang skal den forsvares?

Det er spørgsmål som disse, som syv jyske museer tager under kunstnerisk behandling i en museumsstafet, der begynder den 10. august i Randers og slutter den 22. marts 2020 i Ebeltoft.

800-året for Dannebrog og 100-året for Genforeningen
De syv udstillinger bærer den fælles titel Herfra hvor vi står – med reference til Skousen & Ingemanns klassiker fra 1971 – og de repræsenterer vidt forskellige perspektiver på den samme overordnede problematik. Det fælles foretagende markerer både 800-året for Dannebrog og 100-året for Genforeningen i 2020.

De syv museer og tilhørende udstillinger, man kan opleve, tæller:

 • Randers Kunstmuseum: FLAG – objekt, ikon, symbol
  10. august 2019 – 12. januar 2020
 • Horsens Kunstmuseum: Lilibeth Cuenca Rasmussen – Herfra hvor vi står
  21. september 2019 – 19. januar 2020
 • Holstebro Kunstmuseum: Troe og Agtsom | Urolige hjerte – to filmkabareter af Kirsten Astrup
  28. september 2019 – 26. januar 2020
 • Skive Museum: Trine Søndergaard – Herfra hvor vi står
  28. september 2019 – 1. marts 2020
 • Skovgaard Museet: Dannebrog – myten, der faldt ned fra himlen
  5. oktober 2019 – 19. januar 2020
 • Museet for Religiøs Kunst: Jens HaaningHerfra hvor vi står
  6. oktober 2019 – 23. februar 2020
 • Glasmuseet Ebeltoft: Chinese Whispers
  12. oktober 2019 – 22. marts 2020

Se uddybende beskrivelser af de syv udstillinger nederst.

Følger op på succes fra kulturhovedstadsåret

Det er ikke første gang, de syv museer indgår et sådant partnerskab. Det gjorde de nemlig også i 2017 i forbindelse med Aarhus’ titel som Europæisk Kulturhovedstad. Dengang var det De Syv Dødssynder, der dannede omdrejningspunkt for syv vidt forskellige udstillinger.

Således er Herfra hvor vi står også støttet af Aarhus 2017 Legacy, såvel som Europæisk Kulturregion – Region Midtjylland, Det Obelske Familiefond, Genforeningspuljen 2020 og Statens Kunstfond.

En uovertruffen perspektivmæssig rigdom
Lise Jeppesen er museumsdirektør for Randers Kunstmuseum, der som det første museum griber depechen i den kunstneriske stafet, og hun udtaler følgende:

”Man kan lære meget af politikerne, eksperterne og de andre kloge hoveder, vi hele tiden støder på i dagbladenes spalter og tv-nyhederne – også når det kommer til debatten omkring national identitet. Men når vi virkelig skal have vores perspektiver og forestillinger udfordret, ja, så er vi nødt til at ty til kunsten. Det er i mødet med kunsten, at vi gribes om hjertet og finder ind til de dybere sandheder om, hvem vi er, hvad vi føler – og hvor vi egentlig står i forhold til en række af livets store spørgsmål,” forklarer hun og fortsætter:

”Med Herfra hvor vi står tager vi ikke blot fat om et af de vigtigste identitetsmæssige spørgsmål i vores globale tidsalder. Vi demonstrerer også endnu engang, hvordan danske kulturinstitutioner i fællesskab kan skabe noget, der har et niveau, en alsidighed og en perspektivmæssig rigdom, som ingen enkeltstående institution nogensinde kan præstere på egen hånd. Vi håber således, at Herfra hvor vi står vil inspirere til mange andre tværinstitutionelle samarbejder rundt omkring i det danske kulturliv. Det ville komme os alle sammen til gode.”

Om de 7 udstillinger

Randers Kunstmuseum: FLAG – objekt, ikon, symbol
10. august 2019 – 12. januar 2020

Udstillingen markerer 800-året for legenden om verdens ældste nationalflag, Dannebrog, og sætter fokus på flaget som omstridt symbol og konkret element i kunsten fra 1960 frem til i dag. Fra Sven Dalsgaards (1914-1999) Dannebrogsværker, der skabte skandale i Paris i 1967, til den kinesiske kunstner Ai Weiweis (1957) seneste politiske flagværker om tidens flygtningestrømme på tværs af nationale grænser. Udstillingen kan opleves både på kunstmuseet og i byens rum.

Repræsenterede kunstnere: Mikkel Carl (DK), Claus Carstensen (DK), Ismar Cirkinagic (BA/DK), Sven Dalsgaard (DK), Gardar Eide Einarsson (NO), Jeanette Ehlers (DK), Thierry Geoffroy/Colonel (FR/DK), Poul Gernes (DK), John Gerrard (IE), Gudrun Hasle (DK), Hesselholdt & Mejlvang (DK), Peter Holst Henckel (DK), Superflex (DK), Lars von Trier (DK), Ai Weiwei (CN).

Horsens Kunstmuseum: Lilibeth Cuenca Rasmussen – Herfra hvor vi står
21. september 2019 – 19. januar 2020

Horsens Kunstmuseum har inviteret den dansk-filippinske billed- og performancekunstner, Lilibeth Cuenca Rasmussen, til at deltage i det fælles udstillingsprojekt med nyproducerede værker. Udstillingen præsenterer både performance, video og installationer af kunstneren, og der tages fat på såvel nationalklenodiet Grundtvig som problemstillinger forbundet med folkelighed og identitet.

Holstebro Kunstmuseum: Troe og Agtsom | Urolige hjerte – to filmkabareter af Kirsten Astrup
28. september 2019 – 26. januar 2020

I sine filmkabareter behandler Kirsten Astrup forholdet mellem individets værdighed og det institutionaliserede samfund. Samtidig spøger queer-strategier, gentrificering og en knagende metaltræthed i hele det offentlige karrosseri i kulisserne på de forførende, samfundskritiske filmkabaretter om Post Danmark og DSB.

Skive Museum: Trine Søndergaard – Herfra hvor vi står
28. september 2019 – 1. marts 2020

På Skive Museum præsenteres fotografier af Trine Søndergaard, der kredser om temaerne identitet og kvindeliv med udgangspunkt i egnsdragter og ældre hovedbeklædninger fra 1800-tallet. Søndergaard har været på opdagelse i Skive Museums kulturhistoriske samling og fundet forskellige typer af hovedbeklædninger, som danner udgangspunktet for helt nye kunstværker, der præsenteres på udstillingen.

Skovgaard Museet: Dannebrog – myten, der faldt ned fra himlen
5. oktober 2019 – 19. januar 2020

Det danske flag, Dannebrog, siges at være det ældste i verden. Historien fortæller, at det faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs slag ved Lyndanisse i Estland i 1219. Udstillingen viser kunstværker fra midten af 1800-tallet og frem til i dag, der på forskellig vis gengiver Dannebrog og belyser myten om Dannebrog fra fire forskellige perspektiver: Myten om Dannebrog, Dannebrog som design og brugsgenstand, danskernes brug af Dannebrog, og kunstnernes brug af Dannebrog.

Museet for Religiøs Kunst: Jens Haaning – Herfra hvor vi står
6. oktober 2019 – 23. februar 2020

Museet for Religiøs Kunst i Lemvig har indgået et samarbejde med kunstneren Jens Haaning om en større soloudstilling. Haaning har arbejdet med national identitet over en længere årrække, både i en dansk og en international sammenhæng. Hans værker kredser ofte om politiske og sociale samfundsmekanismer gennem en provokerende, men også humoristisk tilgang.

Glasmuseet Ebeltoft: Chinese Whispers
12. oktober 2019 – 22. marts 2020

Glasmuseet Ebeltoft præsenterer den engelske kunstner Erin Dicksons igangværende projekt Chinese Whispers, som bygger på den leg, vi i Danmark kender som ”hviskeleg”. Chinese Whispers er hviskeleg for glaskunstnere, og konceptet bliver til en fortælling om identitet og kunstnerisk skabelse på tværs af landegrænser og traditioner. 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk