Gratis færge til Fur efter ferien

KULTUR:

Det bliver gratis at sejle med færgen til Fur i perioden fra den 27. august til og med den 18. oktober, der er sidste dag i efterårsferien. Det er muligt, da der i regeringens sommerpakke er afsat 50 millioner kroner til billigere færgebilletter i sensommeren.

Den 30. juni meddelte Social- og Indenrigsministeriet, at der som en del af regeringens sommerpakke er afsat 50 millioner kroner til billigere passagerbefordring i august og september på en række færger – herunder Fursund Færgeri. Skive Kommune vil således modtage et tilskud til færgeruten til og fra Fur på i alt 945.000. Kommunerne kan fleksibelt ud fra de lokale forhold tilrettelægge anvendelsen af tilskuddet, så det kan målrettes de tidspunkter inden for perioden august til september, hvor det vurderes, at pengene bliver bedst anvendt.

Forvaltningen har anbefalet et forslag, der indebærer, at den ordinære gratis-periode, som starter lørdag den 19. september og løber indtil søndag den 18. oktober, rykkes 23 dage frem. Så vil den gratis periode kunne starte torsdag den 27. august. Gratis-perioden, som tilskuddet fra sommerpakken giver mulighed for, lægges dermed i forlængelse af den ordinære periode, hvor det er gratis at sejle med færgen til Fur. Dermed opnås én sammenhængende gratis periode, der varer indtil og med sidste dag i efterårsferien, det vil sige den 18. oktober.

Kærkommen håndsrækning
- VI er meget glade for at få muligheden for at kunne tilbyde passagererne en gratis tur med færgen til Fur i en længere periode. Det er en kærkommen håndsrækning, der vil trække flere besøgende til Fur – også på den anden side af sommerferien. Det er vores håb med udvidelsen af gratis-færge-perioden, at vi kan være med til at forlænge turistsæsonen for det lokale erhvervsliv, der har haft det svært under corona-tiden, og dermed kan hente lidt af det tabte ind igen, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Det er en beslutning det har været nødvendig at træffe uden at sagen er blevet behandlet i de relevante udvalg. For brevet fra Social- og Indenrigsministeriet kom så sent, at udvalgene havde holdt deres sidste møder inden sommerferien. Men i henhold til kommunalbestyrelsesloven kan borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen afgøre sager, der ikke kan vente eller som ikke giver anledning til tvivl.

- Hvis vi havde ventet, til vores udvalgs- og byrådsmøder starter op igen efter ferien, ville det ikke have været muligt at udnytte tilskuddet fra sommerpakken optimalt og dermed forlænge gratisperioden, som nu bliver en realitet. Spørgsmålet om gratis-perioden har dog været sendt til høring hos ø-udvalget og økonomiudvalget. Begge udvalg støttede forslaget.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets udmelding skal ubrugte midler betales tilbage. Det er heller ikke muligt at anvende overskydende midler i en senere periode.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk