Godt nytår fra Aakjærselskabet

Foto: Henning Linderoth
"Jenle" - Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem. Huset og de øvrige bygninger blev opført i 1906 - 07. Øverst bag de buedede vinduer befinder Jeppe Aakjærs berømte arbejdsværelse sig. Fotografiet er taget vinteren 2010
KULTUR:

Formand, Henning Linderoth, ønsker alle medlemmer godt nytår.
Nedenstående er første leder i det nye blad "Nældebladet":

Godt Nytår!

2016 bliver et specielt år, da Aakjærselskabet skal fejre Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag den 10. september. Forberedelserne til året er i fuld gang.

PRESSEN
Pressen har allerede vist sig meget interesseret, således har DR allerede haft to store udsendelser om Aakjær og flere vil følge efter.

Se udsendelse her

Desuden vil vi prøve at få meget mere i pressen generelt i hele 2016. Vi vil også intensivere vore egne lyd– og videooptagelser, der skal præsenteres på de sociale medier.

OM NÆLDEBLADET
”Men jeg må ikke glemme inden jeg forlader disse ungdomsår, at jeg også havde begyndt at trykke et blad, mens jeg lå ledig derhjemme i min fars storstue. Jeg kaldte det "Nælde-bladet", og i navnet lå jo egentlig programmet. Det skulle drille mine selvglade hyperortodokse og såre reaktionære bysbørn eller rettere herredsbørn.

Jeg havde lært mig til at bruge en hektograf, på den trykte jeg mit blad. Det var meningen, at det skulle komme en gang om ugen. Egentlig skulle det vel være et medlemsblad for den ungdomsforening, der om søndagen samledes hos Peter Toft, men det kunne også holdes af andre. Skønt det kun blev trykt i 30 eksemplarer, er der dog enkelte, der endnu ejer et "Nældeblad”. Jeg selv har et komplet eksemplar, der ikke tynger meget på hylden. Det kom nemlig kun til at bestå af fem numre; da var harmen imod det blevet så stor, at jeg på mine forældres indstændige bønner lod det gå ind”.

NAVNEFORANDRING
Det har længe været Aakjærselskabets ønske, at bladet skulle hedde ”Nældebladet”. Navneforandringen er meget passende, hvor vi passerer årsskiftet og går ind i 2016, der bliver lidt specielt for Aakjærselskabet!

Måske forpligtiger navneforandringen også. Nyheds-mailen, som overskrift på et blad var lidt anonym. ”Nældebladet”, har som Aakjær selv gør opmærksom på, et helt program i sig.

Når man samtidig ser hvilke planter og blomster andre forfattere har taget til sig, eller er blevet givet som symbol på deres forfatterskab, så er ”Nælde-bladet” meget velvalgt for Aakjær. At der så hentydes til brændenælder, kan næsten ikke være mere relevant.

Da beslutningen var taget, at nu skulle vi omdøbe bladet til ”Nældebladet”, så skulle vi selvfølgelig have et billede af en brændenælde på forsiden. Ole Sørensen, vores fotograf fandt rigtig mange, men den helt rigtige tog tid og mange smerter. Han ledte i hegnet ned mod skoven—det samme sted, hvor frivillige plukkede slåenbær til årets Jenleøl 2016. Der var én brændenælde, der stod saftig og med friske skud. Køerne og hjortene var gået langt uden om den. Ole Sørensen gjorde den klar til fotografering og frilagde den, hvilket resulterede i mange små røde kløende pletter. Det var lige den nælde Aakjærselskabet skulle have på forsiden! Dens indhold kunne brænde sig fast. Det var ikke en ligegyldig plante, der stod og bød sig til - og derfor må indholdet heller ikke være ligegyldig.

Nummeret her kommer til at indeholde Journalist og forfatter Hans Mortensens tale til Litteraturdagen 2015. Talen var bestemt ikke ligegyldig, men Hans Mortensen tog netop fat på kernen i indholdet af Aakjærs hele forfatterskab - set ind i den politiske verden. Det er netop den verden, hvor Aakjær hører til, og hvorfra han fandt indignation til sit natursyn, sin sociale og demokratiske kamp. Tre elementer, som er helt fundamentale for forståelsen af Aakjærs forfatterskab.

Tilhørerne til Aakjærselskabets Litteraturdag fik virkelig noget at gå hjem med!

JEPPE AAKJÆR 150 ÅR
2016 er et vigtigt år for Aakjærselskabet. Den 10. september 1866 blev Jeppe Aakjær født. Det vil selvfølgelig komme til at præge hele 2016, men i særdeleshed efteråret 2016, men også foråret 2017, da det 36. Jenleår strækker sig fra Jenlefesten søndag den 7. august 2016 til søndag den 6. august 2017, hvor et nyt Jenleår begynder.

Der vil selvfølgelig ske masser af nyt, samtidig med, at vi fastholder de traditioner, som har deres udspring i Aakjærs egen tid eller de aktiviteter, som Aakjærselskabet selv har været igangsætter af.

AAKJÆRÅRET
2016 bliver ikke året, hvor vi fra Aakjærselskabet foreslår, at vi skaber nye udstillingslokaler, eller reetablerer bygninger o.l.. Vi vil i stedet lægge vægt på, at temaet for året er ”Aakjær-året”. Det kommer til at betyde, at indholdet i Aakjærs hele forfatterskab vil blive taget frem og behandlet, hvilket vil ske gennem foredrag, artikler, interviews og reportager samt museumsudstillinger.

ARTIKLER OG TALER
Vi vil udgive nogle af Aakjærs taler og artikler. Aakjær er kendt for disse meget brændende taler og artikler, som var meget aktuelle på Aakjærs samtidig, men med en lille drejning er de også aktuelle i dag—måske mere aktuelle end nogensinde!

AAKJÆR‐BØGER PÅ VEJ
Professor Johannes Nørgaard Frandsen er på vej med en bog om Aakjærs lyrik. Desuden arbejder Aakjærselskabet på en børnebog om Aakjær. Bogen bliver tegnet og skrevet af Kirsten Borger, der er tæt tilknyttet til Aakjærselskabet. Bogen bliver udgivet på ”Forlaget Jenle”, der er Aakjærselskabets forlag. Et par andre nyskabelser er også på vej!

Vi planlægger at udgive ”Vredens Børn” i både en dansk og engelsk udgave. ”Vredens Børn” er oversat til rigtig mange sprog. I Danmark har bogen haft stor politisk betydning. Få år efter udgivelsen i 1904 blev der nedsat en tyendekommission, der skulle kuldegrave landarbejdernes forhold. Det var chokerende forhold man mødte, og loven blev fjernet! Bogen gav anledning til dannelsen af en fagforening for landarbejdere i 1907 - og senere ved Grundlovændringen i 1915, at tyende fik stemmeret sammen med kvinderne. Endnu en lovændring, som Aakjær havde finger med i.

En bog om Nanna Aakjær er også ved at tage form. Hun var en meget dygtig kunsthåndværker, men også en politisk aktiv kvinde. Desuden planlægges der en ny bog om ”Livet på Jenle” med en række fotos - både nye og gamle. Måske kommer der også en bog om Esben Aakjær, der var dansk militærnægter— men blev høj dekoreret norsk krigshelt. Det er en bog, der gerne skal følge op på TVjournalist Uffe Bregendahls fantastiske film.

NÆSTE NUMMER
Hvem var Aakjær egentlig? Er der i slægten noget der peger frem mod en skrivende og talende person. Vi er på vej med en artikel: Var Aakjær ud af præsteslægt? I næste nr.

Forfatter Knud Kramshøj har nye og spændende tolkninger af Aakjærs lyrik på vej!

FØRSTE ARRANGEMENT I 2016
Det første arrangement i 2016 bliver dramastykket ”Paa Aftægt”, der er dramatiseringen af Aakjærs kortroman med samme titel. Knud Kramshøj, der også bearbejdede dramastykket ”Ulvens Søn”, har indskrevet replikker og et par sange i dramastykket, men har samtidig fastholdt romanens tone. Dagens socialpolitiske diskussioner med afskaffelse af folkepensionen, har i den grad gjort stykket meget aktuelt. Stykket opføres på Skive Theater, der er en af landets ældste teaterbygninger. Som ved ”Ulvens Søn” opføres stykket i samarbejde med Skive Amatørteater Forening.

ET NYT MEDLEM SKREV.

”Har lige læst Julegæsten. Fantastisk bog. Og den dejlige CD med de skønne sange. Helt enestående. Tak for jeres store indsats! ”

Aakjærselskabets medlemsbog i 2015 har fået en fantastisk modtagelse af medlemmerne og af pressen samt meget fine lektørudtalelser. Det har helt sikkert også været med til, at vi passerede de 2000 medlemmer i 2015. Helt nøjagtig havde vi den 31. december 2029 medlemmer. Målet med de 2000 medlemmer var sat til 2016, hvilket nu må ændres til et sted mellem 2200 til 2500.

En af de indikatorer, som peger på, at Aakjærselskabet vil stige en del i 2016, er udover 150 året, at udmeldte og døde medlemmer er det laveste i mange år—kun 4,5 % . Desværre er der fortsat nogle få, som ikke har fået betalt kontingent for 2015. Vi har nu sendt rykkere ud et par gange, og det har hjulpet meget, men det er en stor omkostning for selskabet, som vi godt vil være fri for. Portoen bliver jo heller ikke mindre!

Aakjærselskabet har besluttet, at vi fremover beder medlemmer om mailadresse, for at kunne give en bedre service. Det gælder også kontingentopkrævning og restancer.

MAILPLATFORM
Vi har nu kørt med MailPlatForm i 2 år, men har ikke udnyttet kapaciteten fuldt ud. Det vil vi gøre bedre fremover, hvor vi vil udsende både ”Nældebladet” og ”Nyhedsmailen”.

Nyhedsmailen bliver med små korte informationer, medens Nældebladet bliver tidsskriftsagtigt.

Vi vil til gengæld ikke garantere mere end 4 ”Nældebladet” om året fra 16 til 40 sider. Antallet af ”Nyhedsmail” er afhængig af begivenheder, udgivelser og tilsvarende.

Endnu engang ‐ Godt Nytår!

Henning Linderoth

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk