Er kulturpolitik for unge?

Foto: Pixabay
KULTUR:

Skal Skiveegnen have en dramaskole? En litteraturfestival, en forfatterskole eller et kunstforløb? Flere projekter for unge musikere? Mere cirkusartisteri? Eller måske en helt anden indsats for den unge generation?

Noget skal der ske, for det tyder stærkt på, at børn og unge - og at fastholde dem på egnen - bliver et særligt indsatsområde i Skive Kommunes kulturliv i de kommende år. Det står klart efter at borgere, politikere, kulturinstitutioner og embedsmænd i de seneste par måneder har arbejdet med udviklingen af kulturpolitikken 2020-23.

Af samme grund er det vigtigt, at de unge selv kommer til orde, når kulturpolitikken skal fyldes med konkrete idéer til kultur for dem:

- Hvem ved bedre, hvad der tænder de unge, end de unge selv? Vi vil meget gerne involvere dem i den kommende kulturpolitik. Både fordi de på den kortsigtede bane får et særligt fokus i politikken – og fordi de på den langsigtede bane skal være med til at forme fremtidens kulturliv og være aktive i det samfund, hvor kulturen findes og skabes, siger kulturmedarbejder ved Skive Kommune, Dorte Bæk Nørskov:

- Jeg er glad for, at Ungeudvalget har meldt sig på banen og trækker i nogle tråde, da de måske kan få flere unge til at opdage, at det nytter at bidrage til udviklingen af kulturpolitikken – en proces, som måske ellers kan synes lidt uhåndgribelig og fjern, lyder det.

Gratis fragt
Ungeudvalgets opfordring er allerede taget til efterretning af Skive Ungdomsskole, som nu giver en håndsrækning for at få gennemsnitsalderen til at rasle ned ved det kommende borgermøde omkring kulturpolitikken den 3. december. De stiller nemlig op med en bus, som gratis fragter alle interesserede unge til og fra Da Winti i Selde, hvor mødet finder sted.

På borgermødet tilrettelægger Kultur & Fritid en særlig "workshop" for unge deltagere, som bl.a. involverer mobilvideo.

Der er afgang fra Ungdomsskolen kl. 17.30, og bussen lander i Skive igen cirka kl. 21.30. Tilmelding til bustransport senest 1. december til Thomas Bedsted: tbej@skivekommune.dk .

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk