Cykelturisterne får mere medvind på cykelstien

Cyklister på fur
Foto: Jakob Lerche
Cyklister på fur
KULTUR:

I turismesammenhæng er cykelturisme interessant, fordi netop denne målgruppe er gode gæster, der skaber omsætning – også i landdistrikterne. Via medlemskab af det tværkommunale turismesamarbejde Enjoy Limfjorden, har SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) fået adgang til endnu bedre mulighed for at tiltrække cykelturister, idet Enjoy Limfjorden netop har tegnet medlemskab af organisationen Dansk Cykelturisme.

-Turister skeler ikke til kommune- og regionsgrænser, når de holder ferie, fortæller udviklingskonsulent hos SET, Marlene Rasmussen, der uddyber: -Men til forskel fra de fleste andre typer turister, der ofte er her en enkelt dag eller er stationære på overnatningsstederne, er cykelturisterne ekstra tværkommunale og ditto regionale, da de ofte følger de fastlagte cykelruter.

De seneste år er især antallet af aktive ældre cyklister steget, hvilket er interessant for attraktioner og overnatningssteder. -De aktive ældre cyklister er især interessante som målgruppe, fordi de har et højt døgnforbrug under deres ferie, lyder det fra Marlene Rasmussen, der forklarer: -De har tid til længere cykelferier, er interesserede i kunst, kultur og natur og samtidig ønsker de at blive forkælet med en høj grad af komfort på overnatningsstederne.

SET har i forvejen et tæt samarbejde om cykelturisme i Enjoy Limfjorden, der dækker Struer, Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg og Morsø kommuner. For at skabe de optimale forhold for cyklisterne og for at få mere cykelturisme for de investerede penge, glæder man sig derfor hos SET over, at der nu er mulighed for at samarbejde med endnu et fællesskab på cykelfronten.

-Både i Enjoy Limfjorden regi og lokalt hos SET kan vi benytte os af de fordele, der ligger i medlemskabet, siger Marlene Rasmussen. -Det kunne f.eks. være adgang til den nyeste viden om cykelturisme, sparring om og mulighed for certificering af lokale cykelruter samt kontakt til turoperatører. Via Dansk Cykelturisme kan SET trække på tilgængelige cykelkortdata, ligesom vi får mulighed for at deltage i relevante markedsføringskampagner.

Marlene Rasmussen opsummerer: - Vi kan nyde godt af de erfaringer og den viden, som ligger i Dansk Cykelturisme og vi glæder os til at kunne give de lokale cykelturister endnu mere medvind på cykelstierne – i form at gode ruter, gode cykelkort og gode faciliteter langs ruterne.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk