Nyt udviklingsprojekt vil skabe rentabel energilagringsløsning

Hus og have:

EnergiMidt har indgået samarbejde med førende danske virksomheder og kommuner om at udvikle et system, der kan øge egetforbruget ved lokal energiproduktion. Projektet løber i 3,5 år, og målet er, at løsningen skal være rentabel på markedsvilkår samt forbedre elnettets håndtering af små lokale produktioner fra eksempelvis solceller.

EnergiMidt har i samarbejde med DTU Elektro, FLUX A/S, PA Energi samt Skive Kommune og Middelfart Kommune startet projektet Local Energy Storage (LES). Projektet har til formål at udvikle en lokal energilagringsløsning baseret på den nyeste effektelektronik og derved være banebrydende i forhold til pris, virkningsgrad og design. Den udviklede løsning skal sikre, at egenproducenter som fx solcelleejere får fuld udnyttelse af den strøm, de producerer.

- Som det ser ud lige nu, er batterier til lagring af egenproduceret strøm ikke rentable, fordi de eksisterende batterier har en for kort levetid i forhold til deres pris. I modsætning til i eksempelvis Tyskland, hvor man får et stort tilskud til lagring af energi, har vi i Danmark brug for en lagringsløsning, der er rentabel under danske vilkår. Det er det, vi vil skabe med dette her projekt. Vi forventer, at priserne følger med, så vi har et system, der lever op til forventningerne og er salgsbart, når projektet afsluttes i 2018, fortæller Rasmus Høyrup Refshauge, som er specialist i EnergiMidts udviklingsafdeling. Han tilføjer, at energilagring er et politisk fokusområde, som vi ved der skal findes en løsning på, for at vi kan opnå de politiske målsætninger i 2050.

Projektet har ikke kun til formål at gavne egenproducenterne. At fremme el-nettets fremtidige håndtering af lokal el-produktion indgår også i projektet. Hvor el-nettet tidligere primært skulle håndtere en central el-produktion, der skulle distribueres til el-forbrugerne, skal det i dag og i fremtiden i højere grad være gearet til at tage små lokale el-produktioner ind i nettet. Det kræver nye løsninger og ændringer i den måde el-nettet i fremtiden skal balanceres på.

- I 2012 oplevede vi eksempelvis en håndfuld udfald i nogle solcelleanlæg i forbindelse med at vi i 2012 installerede rigtig mange solcelleanlæg i samme område. Nettet blev simpelthen overbelastet af, at det pludselig skulle tage de lokale el-produktioner. Energilageret, vi vil udvikle, vil kunne benyttes på lav-volts radialer til at stabilisere spændingen i nettet, forklarer Rasmus Høyrup Refshauge.

LES-projektet vil være baseret på et nyudviklet koncept for elektronisk effektkonvertering og kontrol, hvor man anvender kommercielle batterier med henblik på at muliggøre højere lokal el-produktion af vedvarende energi, øge brugerens fordel af el-produktionen og sidst men ikke mindst stabilisere el-nettets lav-volts radialer i takt med, at mere lokal el-produktion bliver ledt ind i el-nettet og flere større el-forbrugende enheder såsom varmepumper og elbiler, forventes tilkoblet el-nettet i fremtiden.

Projektet er støttet af EUDP og vil løbe i 3,5 år. Den samlede budgetramme er ca. 20 mio. kr. EnergiMidt er løbende med i udviklingsprojekter af denne type.

- Vi har en kommerciel interesse i at skabe en løsning, der gør lagring rentabel både for vores kunder og for vores net del, der skal være gearet til fremtidens krav. Vi ved, at vi skal være med helt fremme, hvis vi vil bevare vores position i markedet, slutter Rasmus Høyrup Refshauge.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk