Mobilen et vigtigt redskab i erstatningssager

Gadgets og teknologi:

Dokumentationen er vigtig

Mobiltelefonen er blevet allemandseje og alle nyere modeller har en kamerafunktion. Hvis uheldet er ude og du kommer til skade, har du derfor god mulighed for at indsamle dokumentation, også selvom du er på farten.

Man kan for eksempel forestille sig en situation, hvor en person er faldet som følge af nedfaldne, glatte blade, der burde være fjernet fra et offentligt tilgængeligt fortov. Hvis offeret er kommet slemt til skade, kan der være grobund for en erstatningssag, og her vil et billede af ’ulykkesstedet’ kunne indgå som bevismateriale, siger advokat Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen, der er en del af ADVODAN.

Ofte kan det blive afgørende vigtigt, om du netop den dag, hvor du kom til skade, kunne tage et foto af forholdene, som de så ud på skadestidspunktet. Det kan være, at forholdene siden hen bliver bragt i orden eller du ikke længere har adgang til det sted eller den arbejdsplads, hvor du kom til skade.

Hvis man ikke kan bevise omstændighederne ved en ulykke, kan det medføre, at man ikke får erstatning for den personskade, man er påført, forklarer advokaten og tilføjer

Når en erstatningssag skal vurderes, kigger man på, om der er sammenhæng mellem en given hændelse og skaden. Derfor kan vidner og dokumentation i form at fotos komme til at spille en rolle i afgørelsen af sagen.

Tre gode råd hvis du er kommet til skade

Hvis du kommer til skade, har advokat Berit Møller Lenschow disse tre gode råd til dig.

• Tag på skadestuen eller til din egen læge hurtigst muligt så skaden dokumenteres i lægejournalen
• Sørg for at få navn på eventuelle vidner og sikre dig dokumentation i form af fotos
• Husk at anmelde skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk