Balanceboards solgt i Bilka er sikre

Gadgets og teknologi:

Tests udført på et akkrediteret laboratorium finder ingen alvorlige fejl ved balanceboards solgt i Bilka. Der er dermed ingen alvorlige risici forbundet med at oplade og anvende sit balanceboard, som det ellers fejlagtigt fremgår af mediedækningen.

På baggrund af testkriterier fastlagt af landets øverste myndighed på området, Arbejdstilsynet, har Dansk Supermarked Group fået udført tests af balanceboards på et uafhængigt, akkrediteret testlaboratorium. De første testresultater har været forelagt Arbejdstilsynet, der på baggrund af testrapporter konkluderer, at der ikke er alvorlige fejl ved opladeren, som kræver tilbagetrækning eller lignende af boards, solgt i Bilka eller andre af Dansk Supermarked Groups butikker.

Netop opladere til balanceboards har været kritiseret for manglende sikkerhed, men testene fastslår altså, at dette ikke gælder for opladere solgt af Dansk Supermarked Group. Tidligere i april gennemførte Arbejdstilsynet tilbagetrækning og salgsstop af en række balanceboards solgt i Danmark. Ingen af Dansk Supermarked Groups produkter var omfattet heraf.

- Dansk Supermarked Group har ligesom myndighederne som førsteprioritet at varetage forbrugernes sikkerhed, og vi indstillede derfor som de første i Danmark i februar alt salg af balanceboards, mens de danske myndigheder testede sikkerheden og fastlagde lovgivningen på området. Arbejdstilsynet har været underrettet om alle vores testresultater, og myndighederne har ikke fundet grundlag for at kalde produkter tilbage fra forbrugerne. Vi fortsætter denne dialog og vil fremlægge alle testresultater for Arbejdstilsynet, før vi genoptager salget af balanceboards, siger kvalitetschef Carina Jensen, Dansk Supermarked Group.

Fejlagtig kritik rejses på TV
DR1-udsendelsen Kontant forventes torsdag d. 21. april 2016 at rejse tvivl om sikkerheden ved brug af balanceboards købt i Bilka. Af foromtale til udsendelsen fremgår det, at man potentielt kan få stød, når man bruger opladeren til sit balanceboard. Angiveligt baserer Kontant sin konklusion på tests udført af en ikke-akkrediteret testenhed tilbage i februar og med henvisning til, at der i udlandet har forekommet hændelser, hvor balanceboards dels er brudt i brand og dels har kunnet give stød.

Det er problematisk, at Kontant angiveligt baserer sin kritik af balanceboards på et så spinkelt grundlag. Dels har de danske myndigheder først i april fastlagt, hvilke regler der gælder for balanceboards og dermed, hvilke testkriterier disse boards skal leve op til. Dels finder selvsamme myndigheder ikke alvorlige fejl ved boards solgt af Dansk Supermarked Group ud fra de tests, der er udført af et akkrediteret testlaboratorium.

Utrygge kunder kan fortsat returnere deres boards
Dansk Supermarked Group har på intet tidspunkt modtaget reklamationer fra sine kunder på grund af brandfare, risiko for stød eller lignende, og myndighederne har indtil videre heller ikke modtaget henvendelser på lignende fejl på boards solgt i Danmark.

Alligevel har Dansk Supermarked Group siden januar tilbudt kunder, der er utrygge ved at bruge deres balanceboards, at de kunne returnere deres board og få pengene retur. Dette er fortsat gældende, og dækker boards købt hos Bilka, Bilka.dk, føtex, føtex.dk eller på Wupti.com.

- Det vigtigste for os er, at vores kunder føler sig trygge, sikre og taget hånd om. På trods af, at hverken vi eller myndighederne har fundet alvorlige sikkerhedsmæssige fejl på produkterne, tilbyder vi vores kunder at returnere deres board, siger Carina Jensen, kvalitetschef i Dansk Supermarked Group.

Dansk Supermarked Group opfordrer alle kunder, som har spørgsmål til deres balanceboards om at henvende sig Kundeservice i den butik eller kæde, hvor boardet er købt.

Hvis der mod forventning måtte være kunder, der har oplevet problemer med sikkerheden af deres balanceboards, opfordres de til at tage direkte kontakt til Arbejdstilsynet.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk