Breddeklubbens formand har ordet

Fodbold:

Kim Kock, formand for Skive IK udtaler:

Efterårssæsonen er for længst færdigspillet og vinterpausen er godt i gang.
Det har været et lidt blandet efterår med gode, positive historier men desværre også præget af vores trange økonomi og deraf afledt opsigelse af vores dygtige administrative medarbejder, Bethina.

Økonomien fylder meget når vi holder bestyrelsesmøder og der har været mange udfordringer med at få enderne til at nå sammen. Og lad mig understrege, at vi IKKE betaler penge til Eliten A/S. Vi får en stor sum penge ind fra kontingent, men vores udgifter er også store når vi har så mange hold. En detaljeret oversigt kan man få til vores generalforsamling, hvor der også er mulighed for at spørge ind til konteringerne. Generalforsamlingen har vi dato fastlagt til mandag den 22. februar 2016.

Visionen med et øget, struktureret samarbejde med SIK Elite A/S har ikke været skrinlagt. En ren sammenlægning med Eliten A/S er der dog ikke tale om. Udfordringerne hertil er for store set i lyset af, at vi forholder os til Folkeoplysningsloven og Eliten A/S skal efterleve krav og love som relaterer sig til Aktieselskaber.

Vi vil dog stadig arbejde på at vores samarbejde optimeres og at vi får størst mulig udbytte og synergi af hinandens daglige gøremål og driftsopgaver. Et fælles forretningsudvalg kunne være måden at formalisere samarbejdet på.

Med opsigelsen af Bethina står vi over for en stor opgave med at få løst alle de mange daglige opgaver som kræves for at drive Skive IK.
Vi laver Stillingsbeskrivelser på mange af opgaverne, og håber på at vi kan finde frivillige som gerne vil støtte op om klubben og bidrage med begrænsede opgaver. Opgaver, som afgrænses i tid eller omfang - opgaver som kan løses på 1-2 timer om ugen eller opgaver, som løses på 1-2 specifikke dage om året.
Disse stillingsbeskrivelser vil inden længe blive synliggjort på vores hjemmeside og på vores Facebook side.

Vi har været meget glade for Bethina og hun har gjort et stort stykke arbejde i og for klubben. Så det er selvfølgelig med vemod at vi må sige “farvel og tak”, men da vi ingen opsparing har og ingen udsigt har til at arve en guldgrube, ja så må vi skære ned på vores udgifter. Vores trænerlønninger vil vi ikke igen skrue ned på, da de bestemt ikke er noget at prale af, og dommerudgifter, bolde mv er en tvungen nødvendighed.

Vi takker Bethina tusind gange for det visionære og veludførte arbejde hun har lavet og ønsker Bethina alt mulig held og lykke fremover.

Kontingentsatserne har altid været et omdiskuteret emne. Vi har lyttet meget til kritikken, forslag som forældre og ledere har fremlagt og har på baggrund af disse ændret på kontingentet.
Vi indfører differentieret kontingent og ændrer på satser og alder for, hvornår kontingentet stiger. For de yngste årgange falder kontingentet lidt, således at man i starten betaler 300,- pr. halvår. For børnene følger satserne “holdstørrelsen”. Det skal forstås således, at på de årgange hvor man normalt spiller 3:3 betaler man 300,- når man spiller 5:5 betaler man 500,- og når man spiller 8:8 betaler man 800,- pr. halvår.
Fra U13 pålægges der et Elitekontingent for spillerne i A-truppen. Man skal således betale mere for at træne med i A-truppen, men man får til gengæld også flere træningstimer. Elitekontingentet bliver på 200-300 pr. halvår. Elitekontingentet opkræves først senere på sæsonen, når vi ved hvem der træner med A-truppene i de forskellige årgange.
Kontingentsatserne vil fremgå af vores hjemmeside og i Conventus.

Vi håber disse tiltag vil blive taget godt imod.

Vi har haft rigtig mange piger og drenge, mænd og kvinder i kamp og fået mange flotte resultater, sejre, tætte nederlag, sjove oplevelser og socialt samvær.

Tusind tak til alle trænere og ledere, som igen har taget en stor tørn henover sæsonen. Stor tak til Michael Svenningsen for det store arbejde med bl.a. at få træningstider og kampe til at gå op i en større enhed samt med at få løst de mange opdukkende opgaver.

Der skal også lyde en stor tak til alle jer forældre, som har hjulpet med stort og småt og bakket op om jeres børn og foreningslivet.

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk