SET sikrer mere tilgængelig turistinformation

Ferie og rejse:

SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter arbejder for at sikre en kompetent turistservice overfor såvel egnens danske og udenlandske turister som lokale borgere.

I samarbejde med Skive Bibliotek opretter SET derfor en satellit-turistinformation på biblioteket med information fra hele Skiveegnen. Herved kommer åbningstiderne til at ligge langt ud over det, som i dag tilbydes – ja, for kommunens borgere vil åbningstiden endda være fra kl. 7 – 22 alle dage. Flytningen blev formelt godkendt af Skive Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg mandag den 9. april.

-Det er en styrke, at vi kan lægge turistinformationen på Skive Bibliotek, hvor der i forvejen er borgerrettet information og fleksible åbningstider, understreger SETs direktør, Uffe Frovst, der uddyber: -Biblioteket har tilkendegivet, at de ønsker at påtage sig rollen som satellit-turistinformation og da der allerede findes et udvalg af brochurer på biblioteket, er der således tale om en udvidelse af et allerede eksisterende sortiment. Der er aftalt et møde mellem SET og Skive Bibliotek for at sikre den rette overlevering. Ordningen vil fungere på samme måde som på den – i dag – ubemandede turistinformation på Østerbro 7.

SETs personale vil naturligvis fortsat servicere turister og gæster per telefon og mail, ligesom der hos SET fortsat vil være udvalgte brochurer fra Skiveegnen i sammenhæng med SETs receptionsområde.

Janne Kragh Pedersen fra SET forklarer: -Vi får mange henvendelser over telefon og mail fra gæster, der ønsker at besøge Skiveegnen eller ønsker hjælp til at planlægge en tur eller en ferie. Disse gæster hjælper vi naturligvis fortsat – som vi altid har gjort. Og samtidig lægger vi op til en endnu mere tilgængelig og bredere turistinformation for de gæster, der allerede befinder sig i vores landsdel.

Turistinformation – der hvor gæsterne er
-For SET er det vigtigt, at turister og gæster kan få relevant information om Skiveegnen der, hvor de er, pointerer SETs direktør Uffe Frovst, der forklarer: -Med SETs fortsatte service på Østerbro 7 og pop-up turistinformation ved særlige og større events i kommunen, den nye satellit på Skive Bibliotek, digitale turist-infoskærme på udvalgte steder i kommunen samt naturligvis de bemandede turistinformationer på Fur og Spøttrup Borg, får gæsterne øget tilgængelighed til alle informationer om Skiveegnen. Dertil skal lægges, at egnens turismeaktører yder en utrolig god service overfor deres gæster og gerne henviser til hinanden.

Digital gæsteservice
Baggrunden for at drosle ned for fysisk betjening på Østerbro 7 og skrue op mere relevante steder er primært, at antallet af besøgende på turistbureauet. Størstedelen får hjælp fra egnens turismeaktører eller bruger de digitale platforme til at finde oplysninger om alt fra arrangementer, overnatning og spisesteder til cykelruter, attraktioner og gårdbutikker.

SET sikrer mere tilgængelig turistinformation
Dette falder godt i tråd med SETs primære rolle, der er at sikre kompetent turistservice – fysisk og online. Den fysiske turistservice bliver med de nyeste tiltag udvidet og mht den digitale turistservice, er det SETs rolle dels at medvirke til at udvikle relevante kompetencer hos egnens turismeaktører og at markedsføre Skiveegnen som feriedestination – dels at gøre alle relevante oplysninger tilgængelige for gæsterne, så de selv har mulighed for at finde oplysninger på nettet inden besøget på Skiveegnen – herunder www.limfjordsferie.com og den dertil hørende app, facebook og instagram samt nyhedsmail med nyheder, arrangementer og tilbud.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk