Salling Natursti med folder, nye kort- og infotavler

Ferie og rejse:

Salling Natursti, den 29 km lange cykel- og vandresti  mellem Skive og Glyngøre, bliver flittigt brugt  af såvel lokale borgere som turister, der gerne vil gå, løbe eller cykle udenfor trafikerede veje. Med økonomisk støtte fra Skive Kommune, Friluftsrådet og Durup Sparekasse Fonden har SET – i tæt samarbejde med lokale borgerforeninger - netop færdiggjort en tur-folder om Salling Natursti samt stået for udarbejdelse af tekster til de 13 kort- og infotavler, der er opsat langs stien.

Naturstien er identisk med den tidligere Skive-Glyngøre Bane, kaldet Sallingbanen. Og den følger, med to undtagelser,  banen hele vejen fra Skive Banegård  til havnen i Glyngøre.  Rundkørslen ved Hancock Bryggerierne i Skive er bygget på banen, så her følger Salling Natursti på en kort strækning  cykel- og gangstier i Vinde – og i Glyngøre er der bygget boliger på den tidligere bane, så også her følger Salling Natursti et nyere stisystem. Sallingbanen mellem Skive og Glyngøre blev indviet til person- og godstransport i 1884. I 1971 ophørte persontrafikken, mens godstransporten fortsatte indtil 1979, hvor Sallingsundbroen tog over mht transport.

Udviklingskonsulent Marlene Rasmussen fra SET, der har stået bag folder og kortborde, forklarer: -Kortbordene  er fordelt over hele strækningen fra Skive til Glyngøre. Det første ved banens begyndelse ved Skive Banegård og det sidste ved stiens afslutning i Glyngøre. Mellem de to punkter er der kortborde ved de (tidligere) stationsbyer på strækningen.

Alle kortbordene indeholder oplysninger om bl.a. seværdigheder og historie, spise-, overnatnings- og indkøbsmuligheder.

Marlene Rasmussen fortæller, at tur-folderen indeholder kort over stiens forløb, oversigt over udvalgte oplevelser på ruten samt regler for færdsel i naturen. Folderen, der er på dansk og engelsk, er på vej ud i  infostanderene langs Salling Natursti og er også at finde på Turistbureauet i Skive, andre turiststeder på Skiveegnen samt på visitskive.dk.    

Især Skiveegnens mange cykelturister har efterspurgt kort og informationer om ruten. -Det er utrolig dejligt, at vi nu også kan tilbyde materiale om Salling Natursti til de turister og borgere, der nyder at færdes på stien, lyder det fra udviklingskonsulenten, der afslutningsvis opfordrer til at tage familien med cykel- og/eller vandretur på Salling Natursti i det flotte efterårsvejr.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk