Opsving indenfor turismen

Ferie og rejse:

Samarbejde og sammenhold skaber nye arbejdspladser

For kort tid siden fortalte det tværkommunale turismepartnerskab Enjoy Limfjorden, at der i perioden 2011-2013 var genereret 176 nye turismearbejdspladser i samarbejdets oprindelige kommuner Holstebro, Struer, Lemvig og Skive. En nærmere granskning af disse tal viser, at Skive kommune alene tegner sig for 90 af disse arbejdspladser.

Vi har netop modtaget tal for 2011-13, medgiver SETs direktør og turismechef Alice Bank Danielsen, der forklarer, at den store forsinkelse på VisitDenmarks beregning af turismeomsætningen skyldes, at det ligger en kompliceret udregning bag.

Men nu er tallene her – og vi kan se, at Skiveegnen alene har genereret 90 af de 176 nye arbejdspladser i Enjoy Limfjorden samarbejdet. Et tal, vi absolut kun kan være meget stolte af,

Skive kommune havde i årene 2011-2013 en fremgang i turismeomsætningen på 16%, hvilket er ganske imponerende. I de to år VisitDenmarks tal viser, er turismeomsætningen steget med 78 mio kr. til 560 mio i 2013. I samme periode er antal jobs (årsværk) steget fra 675 i 2011 til 765 i 2013 – altså 90 nye jobs på egnen.

Årsagen til den flotte stigning skal naturligvis først og fremmest findes ude blandt vores dygtige og dedikerede turistaktører, understreger turismechefen, der tilføjer, at den fælles indsats for at udmønte kommunens fælles indsats i  kommunens ambitiøse og udfordrende turisme- og oplevelsespolitik (kaldet TOP i daglig tale) formodentlig også har spillet ind.

Med TOP fokuseres på at samarbejde i turismeklynger og på, at turistaktørerne, SET og kommunen i fællesskab vælger at plukke de ”lavthængende frugter” først, for dermed hurtigt at kunne skabe vækst og jobs.

De seneste år har SET valgt at tilbyde turistaktørerne relevant og kvalificeret kompetenceudvikling – herunder bl.a. fokus på de mange digitale medier, som turisterne bruger mere og mere. Ud over, at turismeaktørerne har fået kompetencer til at skabe udvikling og vækst i deres virksomhed, er der samtidig skabt netværk og ikke mindst forståelse for samarbejde og sammenhold – på tværs af brancher, størrelser og lokaliteter.

Skive og de øvrige partnere i Enjoy Limfjorden forventer at se en yderligere stigning i såvel omsætning som jobs, når tallene for 2014-15 bliver opgjort. 

Sammen er vi stærke – også det gælder også på turismesiden. Både lokalt i klyngerne og tværkommunalt i Enjoy Limfjorden, hvor vi arbejder sammen om at markedsføre den vestlige del af Limfjorden både i ind- og udland, fastslår Alice Bank Danielsen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk