DAT flyver 110% CO2-neutralt

Foto: DAT
Ferie og rejse:

DAT har valgt at fokusere på fuld CO2-neutralitet for selskabets indenrigsflyvninger. Det sker i et samarbejde med Thor Heyerdahl Climate Parks og Bio8 AS, der formidler kontakten mellem virksomheder og NGO’er, der arbejder med bæredygtige projekter.

Thor Heyerdahl Climate Parks omfatter et område på pt. 2.146 hektar nyplantet mangroveskov i Myanmar med over 2,5 million nyplantede træer. Det er forventningen, at det totale optag af CO2 over en 20-årig vækstperiode vil forløbe sig til tæt på 4 millioner ton. Derudover er det målet, at man i 2022 skal have færdiggjort udplantningen af i alt 17 millioner nye mangrovetræer, have skabt bæredygtige forhold for mere end 50 landsbyer samt skabt grundlaget for biologisk indfangning og opbevaring af over 15 millioner tons CO2.

”Det er oplagt for os at gå med i dette projekt. Fagkundskaben har anerkendt at det virker. Der er tale om et bæredygtigt initiativ, der har effekt såvel lokalt som globalt, fordi det også underbygger den lokale økonomi ved at ubrugelige sumpområder bliver genskabt med masser af nye mangrovetræer”, siger Jesper Rungholm, direktør i DAT.

DATs andel af projektet, betyder, at CO2-udslippet fra selskabets indenrigsflyvninger kan neutraliseres med en god margin – 110 % for at være helt nøjagtig. Der findes endnu ingen mirakelkur, der med et slag kan gøre luftfarten til verdens mest bæredygtige transportform, men mangrovetræet hjælper os på vej. 50 % af dets biomasse er CO2 og det optager op til fem gange så meget CO2 som træer i almindelighed. Kloden er sådan set ligeglad med, hvor CO2-udslippet finder sted og dermed også, hvor det neutraliseres. Derfor giver det mening at støtte projektet i Myanmar, selvom det handler om en rejse til Midtjylland eller Bornholm.

”Vi bruger 8,7 kg brændstof pr. passager på hver tur. Det svarer til et udslip på 26,40 kg CO2 og med 400.000 rejsende på ruterne i Danmark kræver det selvfølgelig, at vi investerer i en hel del træer. For at gøre vores passagerer opmærksomme på, at de flyver CO2-neutralt, kører vi en kampagne, IFLYGREEN, som vil være synlig på vores ATR’er og når man er ombord. Vi medbringer blandt andet en flyer og der er yderligere information på DAT.dk”, siger Jesper Rungholm.

Samarbejde mellem virksomheder og NGO’er
Bio8 er en norsk virksomhed, der udvikler og rådgiver omkring bæredygtig energi og relaterede projekter. Virksomheden står for markedsføringen af den kommercielle del af Worldview International Foundation - herunder salg af effektive CO2-neutraliserende tiltag (Carbon Credits) til investorer og samarbejdspartnere.

”Vi har gjort det muligt for såvel private som virksomheder at træffe et aktivt valg i forhold til den udledning af drivhusgasser, som påvirker klimaet. Samarbejdet går ud på at kommercialisere et effektivt, CO2-reducerende tiltag. Optaget af CO2 certificeres, så der er tale om et reelt tiltag og ikke kun en skat, som ikke fører til konkrete handlinger. Vores aftale betyder, at 110 % af udslippet fra DATs indenrigsflyvninger neutraliseres. Vi tror, at fokus på økonomisk fornuftige tiltag er selve fundamentet i samarbejdet mellem de frivillige organisationer, NGO’erne, og de som skaber udslippet”, siger Christian Hageman, der er direktør i Bio8.

Udplantningen af nye mangrovetræer i Myanmar er samtidig med til at støtte lokalbefolkningen i området. Mangrovetræerne beskytter ikke bare kystområderne mod tsunamier og andet ekstremt vejrlig, men er også med til at øge fiskebestanden med op til 50 %. Det betyder forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk