Skiveegnen skal være mekka for lystfiskere

Foto: Isabella Hauschildt, Skive Fjord Camping
Familie og fritid:

Med Skive/Karup Å og hele 190 km kystlinje til Limfjorden er Skiveegnen en alsidig og meget tilgængelig lystfiskerdestination med et stort potentiale for at tiltrække tyske, norske og danske lystfiskere.

Fiskeriet er særligt godt forår og efterår, og her er der plads til flere turister i Skive kommune. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter / SET har sammen med Skive Kommune derfor særligt fokus på udvikling af lystfiskerturisme de kommende år.

Det sker gennem deltagelse i to store tværkommunale projekter med fokus på lystfiskeri: River Fisher Denmark og Havørred Limfjorden, der begge har to hovedspor: et markedsføringsspor rettet mod lystfiskerturisten og et kompetence- og udviklingsspor, hvor involvering af - og samarbejde med - lokale virksomheder, foreninger, lodsejere og kommunen er i højsædet.

Karup Å og Skjern Å
Herning Kommune er tovholder på River Fisher Denmark. Dette projekt har fokus på den inkarnerede å-lystfisker, som går efter et udfordrende fiskeri efter den ”gode” laks/havørred – og som er villig til at betale for (hjælp til at få) en god fiskeoplevelse. I første omgang fokuserer projektet på Karup Å og Skjern Å, men den overordnede vision er at kunne rumme alle de jyske lakse- og havørredåer. Også adgangsforhold til de to store åer og relevante vandløbs- og naturprojekter indgår i projektet.

Erhvervskonsulent Janne Kragh Pedersen fra SET fortæller: -I tæt samarbejde mellem kommuner, turistdestinationer og eksterne partnere skal vi i Riverfisher gøre danske og især udenlandske lystfiskere opmærksom på de fantastiske muligheder i Karup og Skjern Å. Det gør vi gennem messedeltagelse, presse- og bloggerture og online markedsføring målrettet lystfiskere.

-Projektets andet spor har fokus på at hjælpe virksomhederne og andre aktører med at udvikle tilbud til de kvalitetsbevidste lystfiskere, fortæller Janne Kragh Pedersen og uddyber: - Sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) har vi opstartet et kompetenceforløb for virksomheder langs de to store åer. Sideløbende kører erhvervsnetværkene, hvor aktørerne mødes og udveksler erfaringer og ideer.

Via det fokus, som River Fisher Denmark nu sætter på lystfiskeri i de store åer, er det ligeledes et langsigtet håb, at der dels kommer flere midler til fiskeforeningernes arbejde med at sikre gode fiskeforhold – dels kommer flere medlemmer i de lokale lystfiskerforeninger.

Limfjorden
-Ser vi på Limfjorden, har vi her de perfekte rammer og et stort uudnyttet potentiale for aktiv naturturisme, herunder lystfiskerturisme, siger erhvervskonsulent Marlene Rasmussen, der er tilknyttet projekt Havørred Limfjorden. -Projektet giver områdets turisterhverv en unik mulighed for at få indblik i en købestærk målgruppe, som kan være med til at udvide turistsæsonen, afslutter Marlene Rasmussen.

Mens River Fisher Denmark fokuserer på de store åer, har Havørred Limfjorden som mål at styrke Limfjordens identitet som bæredygtig lystfiskerdestination i verdensklasse.

Den overordnede projektledelse, koordinering og drift af dette projekt ligger hos Limfjordsrådets sekretariat i Aalborg Kommune. Havørred Limfjorden er støttet af de Lokale AktionsGrupper (LAG’er) og kommunerne rundt om Limfjorden. På Skiveegnen er Glyngøre og Fur udvalgt som testområder.

I begge lystfiskerprojekter er SET den lokale kontakt - i tæt samarbejde med Skive Kommune og samarbejdspartnere på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk