På Fur fanger de lystfiskere

Tre af de fem virksomheder der er certificerede på Fur - Fur Farm West, Fur Camping og Lystfiskerguide Arved
Foto: Limfjordsrådet
Tre af de fem virksomheder der er certificerede på Fur - Fur Farm West, Fur Camping og Lystfiskerguide Arved
Familie og fritid:

Limfjordens vilde havørredbestand er så unik, at Limfjorden kan blive en af Danmarks vildeste lystfiskerdestinationer. På Fur er fem virksomheder allerede certificeret som lystfiskervenlige og flere lystfiskere har allerede besøgt øen for at fiske.

Lystfiskere vil rejse langt for at fange havørreder. Men for at Limfjorden kan kalde sig en lystfiskerdestination, så skal lystfiskeren kunne booke konkrete produkter. Derfor har Limfjordsrådet udfærdiget en certificeringsordning, der skal sikre, at lystfiskere, der besøger Limfjorden, kan få kvalificeret hjælp til fiskeriet. Ud af 56 certificerede virksomheder, ligger fem på Fur og pt. er syv grejbutikker, 40 overnatningssteder, tre båd/kajakudlejere og seks lokale guider certificeret som særligt lystfiskervenlige, og flere er på vej ind i netværket.

”Vi synes det er super interessant at være med i lystfiskerprojektet, da vi kan se et potentiale i at tiltrække gæster uden for vores normale højsæson, hvor vi naturligt ikke har det samme antal overnattende gæster som i sommermånederne”, fortæller Betina Bugge fra Fur Camping og fortsætter:

”Lystfiskere er jo en oplagt målgruppe at gå efter, da de rejser i foråret og efteråret, hvor havørredfiskeriet er på sit højeste. Vi har ikke tidligere forsøgt at tiltrække lystfiskere, da vi ikke har haft tilstrækkelig viden om fiskeriet og målgruppen. Det har vi nu, og vi er klar på at byde dem velkomne her på Fur,” slutter Betina Bugge.

Planlæg din fisketur på opgraderet webside
Omdrejningspunktet for Limfjorden som lystfiskerdestination er hjemmesiden www.havørredlimfjorden.dk. Her kan lystfiskere finde alt det, de har brug for på én side – både på dansk, tysk og engelsk. Det være sig information om specifikke fiskepladser, specialviden om lokale forhold, aktuelle vejrforhold, steder man kan overnatte og leje båd - ja man kan sågar booke en fisketur med en lokal guide. Alt sammen fra én og samme side. Arved Michelson, der er lystfiskerguide på Fur, havde allerede en fuldt booket kalender for forårsfiskeriet inden Corona-epidemien ramte og havde flere forespørgsler om guidning i efteråret.

”Som certificeret lystfiskerguide, så er det jo rart at se, at den fælles indsats for lystfiskerturismen begynder at give pote”, fortæller Arved Michelson og fortsætter: ”Den hardcore lystfisker er krævende, når det gælder information og service, men når de først har været her på Fur, vender de tilbage, for her er næsten fangstgaranti”. De lystfiskere, som har booket tur med Arved, kommer fra både Danmark, Tyskland og Norge.

”Fordelen ved at have én indgang til lystfiskeriet i Limfjorden er, at alle produkter og services kan udstilles ét sted”, fortæller projektleder Carsten Rømming Sørensen og fortsætter: ”Vi kan allerede nu se, at indsatsen virker. I 2018 havde vi ca. 5.000 besøg årligt på hjemmesiden. Nu er tallet oppe på ca. 3.500 pr. måned, svarende til ca. 45.000 årligt - Det er en stigning på 800%. Det synes vi er vildt godt. 85 % af de besøgende er fra Danmark, hvilket også er den målgruppe projektet i første omgang er gået efter. I 2020 rettes indsatsen mod vores nabolande, hvor der også er en stor lystfiskermålgruppe.”

Potentialet for flere havørreder er LANGT større
10 af Danmarks mest produktive havørred-åer har deres udløb i Limfjorden, og derfor trækker et stort antal fisk gennem fjorden hvert år som en del af deres livscyklus. Heriblandt nogle af de største havørreder i verden. Faktisk indikerer nyere undersøgelser, at Limfjordens vandløb er kravlegård for havørreder til hele Danmark.

På baggrund af DTU Aquas ”Planer for fiskepleje” og erfaringer fra det omfattende miljøarbejde i kommunerne vurderer biolog ved Limfjordssekretariatet, Lars Bach, at der er en klar tendens til, at Limfjordens vandløb er i bedring, hvad angår vilde ørredbestande. Potentialet er dog langt fra indfriet endnu, men Limfjordsrådet og kommunerne i oplandet til Limfjorden er netop nu i fuld gang med den største miljøindsats i vandløb nogensinde, og det kommer alt andet lige til at resultere i større og mere robuste havørredbestande.

”Genetiske undersøgelser viser, at havørreder fra Limfjorden trækker vidt rundt i dansk farvand. Nogle af de havørreder der forekommer ved Djursland, Møn og Bornholm, kan derfor stamme fra Limfjordens vandløb” fortæller Dorte Bekkevold fra DTU Aqua og fortsætter,

”Et grundvilkår for at flere bestande bliver selvreproducerende er, at fiskene kan trives og formere sig i naturen. Kommunerne restaurerer vandløb ved at udlægge gydegrus og fjerne faunaspærringer, og dette arbejde giver fiskene adgang til egnede gyde- og opvækstområder, hvilket er forudsætningen for, at der i fremtiden er store og stærke ørredbestande.”

I regi af Vandområdeplanerne gennemføres en lang række miljøprojekter, som bl.a. har til formål at forbedre forholdene for fisk. Dels restaureres rigtig mange vandløb, så gyde- og opvækstforholdene forbedres, og dels reduceres udledningen af næringsstoffer til fjorden gennem en række forskellige indsatser i oplandet.

Læs mere om Havørred Limfjorden på:
www.havørredlimfjorden.dk
www.facebook.com/havorredlimfjorden
www.instagram.com/seatroutlimfjorden

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk