Nyt forskningscenter sætter daginstitutioner på dagsordenen

Familie og fritid:

Center for Daginstitutionsforskning er et nyt forskningscenter, som skal skabe et stærkt, samlet og attraktivt forskningsmiljø med både nationalt og internationalt perspektiv.

Det nye center er placeret på Roskilde Universitet og er et samarbejde mellem RUC, DPU, Aarhus Universitet, professionshøjskolerne og BUPL, der støtter centeret med midler fra fagforeningens forskningspulje. Projektet bliver skudt i gang med en åbningskonference i dag, fredag den 28. august.

"Med centeret får vi mulighed for at samle forskere fra forskellige miljøer og skabe øget viden på et felt, som har været forskningsmæssigt underprioriteret. Der er brug for viden, som forholder sig til hverdagen i daginstitutionerne, og som kan bruges til at styrke udviklingen af feltet. Derfor er samarbejdet med praktikere også et vigtigt kendetegn ved det nye center", siger centerleder Annegrethe Ahrenkiel fra RUC.

Centeret skal forske i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner, og arbejdsområdet dækker børn i alderen fra nul til seks år. Forskningen tager udgangspunkt i børnenes, forældrenes og de professionelles hverdagsliv med fokus på børneliv, pædagogik og professionsudvikling.

"Vi glæder os til at komme i gang med samarbejdet i forskningscenteret. Der er i høj grad brug for, at vi samler ekspertisen på daginstitutionsområdet og får al vores viden i spil", siger lektor Charlotte Palludan fra DPU, Aarhus Universitet.

BUPL har taget initiativ til projektet, fordi nul til seks års-området er vigtigt for samfundet. Det må ikke alene være kommunernes økonomi eller nødvendighed om pasning, der bestemmer, hvordan daginstitutionerne skal udvikles, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

"Vi har udviklet en tradition og kultur på daginstitutionsområdet i Danmark, der af andre lande beundres og misundes - og alligevel skal vi til udlandet for at finde viden, forskning og evidens. Den har vi brug for, at vi selv skaber - og formidler bredt ud til politikere og befolkningen generelt. Til gavn for alle børns trivsel, udvikling og læring", lyder det fra BUPL-formanden.

Åbningskonferencen finder sted på RUC i dag, fredag den 28. august, fra klokken 13.00

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk