Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv

Familie og fritid:

Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for ny bog om kristne værdier, som de afspejler sig i hverdagen. Vi får Korsbæks borgere med familien Skjern og Varnæs i spidsen præsenteres på en ny, levende og oplysende måde. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om side med sladderen, men under det hele ligger den varme og forløsende humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden som dem vi er - på trods af alle skel. Og humoren er i sit væsen beslægtet med evangeliet, der fortæller vi er elsket og holdt af som dem vi er. Bogen er skrevet i et levende og fortællende sprog, hvis fortællinger rammer læseren som et lynnedslag – fordi det er os – det er dig og mig det handler om.

En af de tråde, man kan følge i bogen er menneskets dybe længsel efter at blive set og elsket, som den man er. I Matador gælder det ikke mindst manufakturhandler Mads Skjern, som bag en hård fremtoning også rummer både sårbarhed og menneskelighed. ”Hvad skulle jeg gøre uden dig,” hører vi ham sige til sin kone Ingeborg, da han er allermest presset på grund af sine mange manipulationer. ”Ingenting – du skal aldrig gøre noget uden mig”, kommer det fra hende. Det er måske derfor Mads bror Kristen minder sin bror om at sige tak for Ingeborg, når han beder sin aftenbøn.

”Gud svigter os aldrig, det er kristendommenes kerne, og det er hvad Ingeborg på et helt almenmenneskeligt plan udtrykker i tv-serien. Det er det, jeg kalder en folkelig prædiken,” siger Ronald Risvig og fortsætter: ”På den måde kan vispejle vores eget liv i Korsbæk. Det er ikke bare en by i provinsen, men også en tilstand i vor krop og sjæl og for mig er det helt oplagt, at alle de væsentlige kristne temaer går som en rød tråd gennem Lise Nørgaards fortælling om Korsbæks borgere.”

Forfatteren er Ronald Risvig der er præst ved Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, som hører under Folkekirken og hviler på en solid grundtvigsk tradition. Han er imidlertid også en populær foredragsholder, og han har gennem en årrække rejst landet tyndt og holdt mere end hundrede foredrag om Matador og kristendom. Bogen bygger bl.a. på erfaringer fra disse mange foredrag og gennem bogens 24 fortællende prædikener kombineres disse erfaringer med en grundlig analyse af Tv-serien som forudsætning for den levende formidling. Bogen indeholder foruden det spændende omslag også ni illustrationer af billedkunster Lene Melchiorsen, Viborg, der på deres egen måde fortolker seriens figurer og bogens temaer.

Om bogen:

Titel: ”MATADOR OG KRISTENDOM - 24 fortællinger om vort liv”

Forlag: Forlaget dr-risvig

ISBN  978-87-998578-0-7

Omslag og illustrationer: Lene Melchiorsen, Viborg, Antal Sider: 184

Pris: kr. 298,00 inkl. porto og forsendelse.

Bogbestilling og yderligere information:

Ronald Risvig, mail: ronald-risvig@hotmail.com  Telefon: 23 32 96 13

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk