Forældrekøb eller forældrelån til den nyindkøbte studiebolig?

Familie og fritid:

I juli fik mere end 70.000 unge at vide, at de er blevet optaget på deres drømmestudie. Glæden er stor, men forsvinder dog hurtigt, når man pludselig opdager, at man står bagest i køen til en egnet studiebolig. Derfor søger mange unge lige nu hjælp hos mor og far, som ofte må finde den helt store pengepung frem.

”Tiden omkring studiestart er selvsagt højsæson for forældrekøb. Forståeligt nok ønsker mange forældre at hjælpe deres boligløse børn. Inden man går i gang med et eventuelt køb, er det dog en god ide at sætte sig grundigt ind i reglerne”, siger partner i Deloitte Thomas Frommelt.

Overordnet er der to muligheder for at hjælpe sit barn til en bolig: Den første er at låne penge til sit barn, så barnet kan købe boligen selv.

”Når man giver sit barn et lån til at finansiere en bolig, kan man godt aftale, at lånet er rente- og afdragsfrit, uden at det får skattemæssige konsekvenser. Det kræver bare, at lånet er ydet på anfordrings-vilkår, dvs. at det kan kræves tilbagebetalt uden varsel” siger Thomas Frommelt.

I det andet scenarie køber forældrene boligen selv og stiller den efterfølgende til rådighed for deres barn.

”Køber man f.eks. en lejlighed og stiller den til rådighed for sit barn, anses det for udlejning. Her gælder altså de samme regler som ved udlejning til andre, herunder lejelovens regler om opsigelse. Man bør dog altid oprette en lejekontrakt med sit barn, hvor vilkårene for udlejningen fremgår, så der ikke sker misforståelser undervejs” siger Thomas Frommelt.

Hvilken løsning, der er bedst, afhænger blandt andet af forældrenes investeringslyst, mener Thomas Frommelt:

”Den største hjælp er uden tvivl, når man som forælder køber en bolig, som man stiller til rådighed for sit barn. Her er det nemlig forældrene, der hænger på forpligtelserne, ligesom barnet kan søge boligsikring og dermed spare penge. Men det er vigtigt at pointere, at man altid skal undersøge alle forhold grundigt, inden man kaster sig ud i en større investering. Familieidyllen skulle jo nødig gå itu,” siger han.

Værd at vide om forældrelån

- Mange forældre vælger at låne penge til deres voksne barn, så barnet f.eks. kan købe en lejlighed eller anden bolig.

- Lånet kan være rente- og afdragsfrit uden skattemæssige konsekvenser, hvis det er ydet på anfordrings-vilkår, dvs. at det kan kræves tilbagebetalt uden varsel.

 - Såfremt barnet køber f.eks. en ejerlejlighed, overtages også de forpligtelser, der er forbundet med ejerskabet dvs. betaling af alle løbende udgifter, ejendomsværdiskat mv.

- Ved salg af lejligheden vil en eventuel værdistigning på lejligheden tilfalde barnet skattefrit, ligesom et eventuelt tab også vil skulle dækkes af barnet.

- Ved køb af en andelslejlighed, kan lån til finansiering af andelen i lejligheden være en god løsning – i nogle tilfælde den eneste løsning, idet mange andelsboligforeninger ikke tillader fremleje af lejligheden.

Værd at vide om forældrekøb

- Når forældre køber en bolig, som de efterfølgende stiller til rådighed for deres barn, er der tale om et forældrekøb. Barnet bliver da forældrenes lejer.

- Skattemæssigt skal det årlige resultat af udlejningen selvangives som over- eller underskud af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.

- Når man udlejer en lejlighed til sit barn, bliver man beskattet af en markedsleje, som er den leje, der lovligt kan opkræves i henhold til reglerne i lejelovgivningen. Reglerne kan dog variere meget. Derfor bør man altid få lejeniveauet afklaret, allerede inden man køber lejligheden. Dette gøres gennem Huslejenævnet.

- Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan der fratrækkes de udgifter, der er forbundet med udlejningen, eksempelvis forsikring, vedligeholdelsesudgifter, ejendomskatter, udgift til revisor samt renteudgifter. Der gælder særlige regler for fradrag af vedligeholdelsesudgifter.

- Ved et salg vil forældrene blive beskattet af en eventuel fortjeneste. Et eventuelt tab kan modregnes i fortjeneste fra salg af en anden ejendom.

- Sælger man til sit barn, er der praksis for, at værdien af lejligheden kan fastsættes til den seneste offentlige vurdering +/- 15 pct., forudsat at en del af lejlighedens købesum gives som en gave til barnet. Det er her en forudsætning, at lejligheden er en fri bolig og ikke en udlejningsbolig. Dermed kan lejligheden typisk overdrages til barnet til en værdi, der er lavere end handelsværdien.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk