Fædre på forældrekursus

Familie og fritid:

Ønsker vi at genskabe forældreansvaret, etablere forældrenetværk, engagere fædrene, nedbringe antallet af skilsmisser og spare samfundet for milliarder. Ja så er digital post, familiegrupper og barsel til begge forældre, den helt rigtige vej for Danmark.

En række kommuner har som i Sverige indført familie kurser for førstegangsfødende forældre med anbefaling fra bl.a. Sundhedsvæsnet og Foreningen Far.

Politiken skriver: ”De fleste fædre ønsker en større rolle i graviditet, fødsel og deres børns liv. Fædre tilbydes en plads ved morens side og omtales i sundhedsvæsenet som ledsager eller partner. Men fædre har ikke en funktion som sådan. For han har ikke kroppen i spil. Det er især barnets trivsel og kvinden, der bærer barnet i sin krop, som interessen samler sig om.

For fædrene betyder kurserne et tættere forhold til barnet, og at faren får mulighed for at udvikle faderskabet. Evalueringer og erfaringer viser, at gode forældrekurser fremmer samtaler mellem forældrene og får dem til at tale om noget, de ellers aldrig ville have talt om, f.eks. hvordan de skal indrette døgnet med et spædbarn, så de støtter hinanden bedst muligt. De får vel at mærke talt om det på en måde, så faren også får en selvstændig stemme. Det øger mulighederne for det gode samvær og samarbejde i en presset hverdag.

En far fortæller om sine oplevelser: »Vi har venner, der er gået fra hinanden, fordi de ikke har kunnet finde ud af det. De har ikke rigtig tænkt nok over det og har bare fortsat med at gøre, som de plejede. Vi har snakket en del om det og også fundet ud af, at man er nødt til at lave om på nogle ting, når man bliver forældre. Sådan er det bare. Ens barn er vigtigere. Det er jo for resten af livet«.

46 procent af alle ægteskaber ender med en skilsmisse, godt 80 procent af småbørnsfamilier er i klemme mellem familien og arbejdslivet med stress, konflikter i familien og dårlig trivsel til følge. Efterfødselsdepressioner rammer cirka 20 procent af de ny blevne mødre og ses også hos ca. hver 10. far. ”

Foreningen Far mener at alle børn skal have en god, glad og dejlig opvækst i Danmark. Foreningen Far anbefaler derfor digital post, familiegrupper og barsel som et tilbud for begge forældre. Det er en god samfundsinvestering og vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk