En hjælpende hånd på vej til idræts-foreninger

Foto: Pixabay
Familie og fritid:

Folketinget har afsat 50 millioner kroner til idrætsforeninger for at hjælpe dem igennem en økonomisk svær tid under corona-krisen. DGI og DIF kommer til at administrere uddelingen. Skive Kommune vil understøtte initiativet med råd og vejledning. Ansøgningsproceduren ligger endnu ikke helt fast, men der vil blive indkaldt til online-informationsmøde i næste uge.

Store idrætsarrangementer, stævner og opvisninger er aflyst. Skive Festival 2020, hvor mange lokale idrætsforeninger plejer at tjene penge til foreningsaktiviteter ved at hjælpe til, er aflyst. Mange foreninger går for tiden glip af store summer på grund af manglende kontingentbetaling. Kort sagt: Også i Skive Kommune har foreningerne det svært på grund af coronakrisen.
Folketinget har besluttet at imødekomme den svære situation for foreningslivet ved at afsætte en pulje på 50 millioner kroner, som de lokale idrætsforeninger over hele landet kan søge til arrangementer med op til 350 deltagere. Den åbner i dag, den 1. maj, og der er ansøgningsfrist den 15. maj. Der arbejdes fortsat på retningslinjer og procedurer for ansøgningerne. Men Dansk Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har meldt ud, at ansøgningerne skal sendes ind via Centralt Foreningsregister, som foreningerne kender i forvejen.

- Vi er naturligvis meget glade for, at der på denne måde kommer en håndsrækning til det trængte foreningsliv. De er virkelig pressede, fordi de har været nødt til at lukke ned for aktiviteter og arrangementer på grund af coronakrisen. De yder en kæmpe indsats for hele vores egn, så det betyder meget for rigtig mange mennesker, siger Kent Sørensen, der er kultur- og fritidschef i Skive Kommune.

Online-møde i næste uge
Retningslinjerne for ansøgningsproceduren er endnu ikke helt på plads. Men DGI har allerede meldt ud, at de i næste uge vil holde et online-møde for foreningerne i de enkelte kommuner, hvor de vil informere og rådgive om mulighederne for at søge støtte. I Skive Kommune kommer mødet til at foregå onsdag den 6. maj fra klokken 17-18.

- Mødet her i Skive vil blive holdt i et tæt samarbejde med kommunen, hvor vi sammen med DGI vil præsentere puljen. Det vil være Skive Idrætssamvirke, der sender information direkte ud til formændene i foreningerne. Det er dem, der er foreningernes talerør. Vi vil også sørge for at invitere de af vores foreninger, der ikke er medlemmer af DGI og DIF. Som kommune er vi også en aktiv medspiller i arbejdet med at henvise vores foreninger til puljen. Desuden vil vi dele informationerne på Skiveportalen og vores Facebook-side. Og det bidrager vi meget gerne med, siger han.

Klar med sparring
- Vi vil fra kommunens side naturligvis også være klar med sparring og vejledning i forhold til ansøgningerne, hvis foreningerne måtte ønske det. Der kan være spørgsmål om, hvad der præcist kan søges støtte til, og hvor den skal søges. Hvis der er nogle spørgsmål, vi ikke selv kan svare på, kan vi også hjælpe foreningerne videre til de relevante specialforbund.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor mange støttekroner, det vil være muligt at søge om. Men DGI og DIF har meldt ud, at der som udgangspunkt kan søges hjælp fra 25.000-100.000 og undtagelsesvist helt op til 300.00. De kan ikke på forhånd garantere, at foreningerne vil få hele det ansøgte beløb. Det afhænger også af, hvor mange ansøgninger, der kommer. Ansøgningsfristen udløber som nævnt den 15. maj, og det forventes, at alle ansøgninger er behandlet inden udgangen af juni.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk