Øget netværkssamarbejde har ført til ny, fælles hjemmeside

Foto: TR Consult
ERHVERV:

2016 har været året for projekt ’Etablering af lokale erhvervsnetværk i Salling’. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter tog initiativ til projektet efter at have set positive resultater i erhvervsnetværket ’Vækst i Durup’. Projektet føres videre i 2017 med målet om endnu mere synlighed og øget samarbejde blandt erhvervslivet i Salling. Aktiviteterne i de 6 lokale erhvervsnetværk samles nu på en ny og fælles hjemmeside.

På webadressen www.lokaleerhvervsnetvaerk.dk, som netop er lanceret og derfor løbende videreudvikles, kan man blive lidt klogere på hvem og hvad de lokale erhvervsnetværk i Salling er.

Grundtanken bag erhvervsnetværkene i Durup, Roslev, Glyngøre, Jebjerg, Balling og det nyetablerede netværk i Breum-Grønning og omegn er en målrettet indsats for at styrke samarbejdet blandt egnens lokale virksomheder, fælles arrangementer med relevant, fagligt indhold og en øget synlighed af det aktive erhvervsliv i landdistrikterne.     

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters erhvervsnetværks-projekt udsprang af et ønske om at gøre op med den opfattelse, at Salling-egnens erhvervsliv er lukket og arbejdspladserne forsvundet, samt at landsbyerne ligger øde hen.

Projektleder for de 6 erhvervsnetværk Thomas Rosenkrands svarer: ’Det billede er så langt fra virkeligheden. Men desværre holdes det delvist i live af visse medier, som helst bringer nyheder om lukninger og konkurser i ’UdkantsDanmark’, men også af egnens egne beboere. Der tales stadig med bittersød nostalgi og længsel om nogle af landsbyernes store, men nu forsvundne arbejdspladser, som f.eks. JAMO i Glyngøre og møbelindustriens mange virksomheder i Durup. Mange er ikke klar over, hvor aktivt et erhvervsliv vi faktisk har.’

Erhvervschef Brian Krogh fra Erhvervs- og Turistcenteret i Skive bekræfter, at erhvervslivet i Skive Kommune gør det rigtigt godt. Han fortæller: ’Vi ser hver dag mange eksempler på positive erhvervshistorier fra hele kommunen. Men vi kan godt alle sammen arbejde noget mere på at fortælle omverdenen om, hvor dygtige vi er. Det ligger bare ikke til os her fra egnen at prale med vores bedrifter. Men hvis vi synliggør de gode historier, kan vi skabe større lokal begejstring. Og optimisme er godt for væksten i erhvervslivet.’

Projektleder Thomas Rosenkrands fortsætter: ’Det er så vigtigt for vores landsdel, at vi arbejder sammen på at brande vores lokale egn og erhvervsliv. Det tiltrækker nye kunder, nye medarbejdere og nye tilflyttere. Med vores 6 lokale erhvervsnetværk i Salling, har vi organiseret og målrettet indsatsen. Vores arbejde har i løbet af året resulteret i massiv medie-omtale for medlemsvirksomheder på tværs af alle 6 lokale netværk.’  

Hjemmesiden er seneste tiltag for at komme bredere ud med det gode budskab. ’Siden er stadig helt ny og under opbygning, men der er et kæmpe potentiale i at bruge de online kanaler. Derfor er hjemmesiden første skridt og senere opretter vi også fælles sider på de sociale medier’, siger Thomas Rosenkrands indledningsvist.

’Behovet for fælles platform(e) er kommet i takt med, at vi har øget antallet af netværk, medlemmer og aktiviteter. For at drage større nytte af samarbejdet mellem netværkene, mener vi, at der er størst udbytte ved at lave en fælles løsning for alle lokale erhvervsnetværk. Desuden giver det bedst mening at lave en samlet oversigt over alle 6 netværk med deres egne og fælles aktiviteter’, siger han til afslutning.

Yderligere oplysninger:
Kort fortalt: Skiveegnens Erhvervs- & Turistcenter er initiativtager til projektet og har hyret Thomas Rosenkrands fra TR Consult som projektleder. Dette projekt modtager i 2016 økonomisk støtte fra Skive Kommunes Vækstpulje, samt fra LAG Skive-Viborg.

Udgifterne til hjemmesiden er ikke finansieret af den økonomiske støtteordning.

Der er pt. 117 medlemmer i alt på tværs af de 6 lokale erhvervsnetværk.

Se mere på hjemmesiden: www.lokaleerhvervsnetvaerk.dk
Siden er under udvikling, men på sigt vil der komme en kort beskrivelse af alle medlemsvirksomheder med link til relevant kontaktinfo. Der vil desuden blive et nyhedsarkiv, hvor det er planen, at alle medlemmers erhvervshistorier, som udarbejdes som følge af deres medlemskab i netværkene, samles og ligger offentligt tilgængelige.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk