Vækst i Skive

ERHVERV:

Der er vækst i Skive - målt på antal beskæftigede og antal arbejdspladser. Løbende automatisering og indførelse af bl.a. robotteknologi i industrien bidrager til væksten, men ikke flere industriarbejdspladser.

Flere arbejdspladser Beskæftigelsestallene fra STAR (Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked) viser en vækst i antal fuldtidsbeskæftigede og dermed flere arbejdspladser i Skive de seneste 2 år.


Figur 1 Antal fuldtidsbeskæftigede med arbejdssted i Skive kommune 1)
1) Tallene for 2017 omfatter perioden jan-aug. 2017

Væksten i beskæftigelsen sker først og fremmest indenfor de private serviceerhverv, men også bygge- og anlægsområdet. Den samme udvikling sker ikke indenfor industrien, der stort set har haft uændret antal arbejdspladser efter finanskrisen.

Ny teknologi fastholder arbejdspladser
– Skive mistede mange store arbejdspladser efter finanskrisen i 2009. Disse arbejdspladser er forsvundet og kommer nok ikke igen. De resterende af industriens virksomheder på Skive-egnen giver alle udtryk for, at det går godt lige nu. De oplever øget omsætning og eksport, men også en bedre indtjening.

- Indførelse af ny teknologi med bl.a. robotter og automatisering fastholder industriarbejdspladser i Danmark. I industrien ser vi lige nu, at stadigt flere virksomheder trækker opgaver hjem fra Fjernøsten og Kina. Det stiller krav til kvalificerede medarbejdere, men ikke nødvendigvis flere, udtaler Adn. Direktør Morten Primdahl, RK Plast A/S, der er næstformand i DI Skive/Viborg.

Jobløs vækst
Arne S Lindgren, formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget bekræfter den samme udvikling på Skive-egnen - Jeg møder rigtig mange virksomheder på Skive-egnen, hvor det går rigtig godt. Det er naturligvis glædeligt, at der igen bliver skabt flere arbejdspladser og jobs i Skive. Det har vi brug for.

Når vi ser på industriens udvikling kan vi konstatere, at der i dag er langt færre medarbejdere end i 2008, men målt på omsætning og eksporten trækker bl.a. vores eksportorienterede industrivirksomheder en stor del af væksten, blot uden at ansætte flere medarbejdere.

I Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget, har vi opsat 4 succes kriterier for vores område, hvor bl.a. antallet af arbejdspladser har været vigtig. Og da Skive traditionelt har været vant til mange industri arbejdspladser, var det et af de områder, som vi forventede en større vækst på nu. Men der viser sig nu en anden verden, hvor vi se en mere moderat vækst her og vækst på andre områder. Væksten ser ud til at bl.a. ske på videns arbejdspladser, som så fører flere andre arbejdspladser med sig. Derfor er satsningen på Universitetssamarbejde og vores uddannelsesområde, meget vigtig fremad.

Det er afgørende, at både industrien og andre virksomhederne fortsat bliver dygtige til at anvende den nyeste teknologi og udnytter de nye forretningsmæssige muligheder ved digitaliseringen og automatisering, afslutter Arne S. Lindgren

Figur 2 Udvikling i eksport og industriens beskæftigelse 2008-2017
Index 100 = Jan 2008

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk