Uvidenhed kan koste tusindvis af kroner

ERHVERV:

Mange erhvervsdrivende kører rundt med et potentielt bødeforlæg på minimum 25.000 kroner. Årsagen er, at de ofte ved alt for lidt om kravene til transport, når de eksempelvis skal køre affald på genbrugspladsen eller transportere varer til kunderne.

’Det kommer bag på de fleste, at de håndterer ’farligt gods’, når de eksempelvis bortskaffer brugte bilbatterier eller brugte malerspande med rester af oliebaseret maling’, begynder Bent Jensen fra Transcon, der blandt andet rådgiver virksomheder i håndtering af farligt gods. ’Lovkravene er meget klare. Kan du ikke dokumentere, hvad du kører med, koster det 25.000 kr. og er der andre ting ved transporten, der heller ikke er i orden, lægges der yderligere bøder oveni. Det kan derfor hurtigt blive en dyr fornøjelse at køre en tur på genbrugspladsen’.

Han forklarer videre, at der for nylig er stadfæstet en dom, hvor en ung mand endte med at betale langt over 100.000 kroner i forbindelse forkert transport af fyrværkeri, som han solgte. Dette er foruden sagsomkostninger.

Hos beredskabsstyrelsen finder man følgende definition af farligt gods: Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier.

Reglerne omkring transport af farligt gods handler i bund og grund om 4 ting forklarer Bent Jensen: 1. Dokumentation af det, du transporterer/håndterer. 2. Håndtering før og efter transporten. 3. Forholdene under selve transporten og 4. Kompetencer hos alle involverede.

Samtidig er reglerne omfattet af kædeansvar: ’Selvom du har styr på din del af transporten, så ender du alligevel med en bøde, hvis en af dine underleverandører ikke har styr på håndteringen af farligt gods’, understreger Bent Jensen. ’Især for grovvareselskaber, tømrerhandler, grossister og andre, der bruger underleverandører til transport, kan der komme ganske ubehagelige bødeforlæg, hvis hele kæden ikke lever op til lovkravene’, slutter han.

Bonusinformation:
Bent Jensen har virksomheden Transcon, hvor han i 15 år har være certificeret sikkerhedsrådgiver indenfor håndtering af farligt gods – til gavn og glæde for en hel del kunder. Foruden rådgivning omkring farligt gods, rådgiver virksomheden også i arbejdsmiljø. I det hele taget er Bent Jensens levevej at formidle lovregler, så de er til at forstå. Bedst kendt er hans rolle som indehaver af Salling Køreskole, hvor det er færdselsloven, der tages under kærlig behandling.  

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk