Undskyld, hvad siger du? Skru ned for støjen og op for hørelsen

ERHVERV:

Støj på arbejdspladsen er et problem mange steder. I de fleste virksomheder kan problemet forholdsvis nemt klares, men i enkelte virksomheder kan høje støjniveauer vanskeligt undgås. For at orientere om, hvordan støj defineres og ikke mindst om, hvordan den reduceres, inviterer SET/Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter til fyraftensmøde torsdag, den 13. november ’14. Eftermiddagens oplægsholder er maskinmester Henning G. Beyer fra AMC / ArbejdsmiljøCenter Midt-Vest.

Du har vænnet dig til, at det støjer, når du er på arbejde og at I skal hæve stemmen for at tale sammen. Derfor lægger du måske slet ikke mærke til, at din - og dine kolleger/medarbejderes - hørelse lige så stille aftager. Sådan lyder det fra SETs eventmanager Lise Korsgaard, der fortæller, at målgruppen er bred.

For selv om der er himmelvid forskel på støjen fra f.eks. en stor maskinpark og en arbejdsdag i et åbent kontorlandskab, så er begge dele jo støj for de medarbejdere, der befinder sig i lokalet. De to timer med Henning G. Beyer vil selvfølgelig kun være en forsmag på, hvordan virksomheden kan kortlægge støjen, hvad støjen indebærer for den enkelte medarbejder og hvordan høreskader kan reduceres via viden, forebyggelse, holdninger og sikkerhedskultur.

For at undgå høretab i virksomheder med et højt støjniveau skal flere faktorer være på plads. Virksomhedens politik og retningslinjer, tekniske forhold, personlige værnemidler, holdninger og adfærd, viden, objektiv og selvvurderet risiko m.m.

Selv om vi med dette møde primært har fokus på virksomheder med et højt støjniveau, er alle interesserede virksomhedsledere og arbejdsmiljøfolk naturligvis velkomne til at deltage – og blive klogere på, hvordan man undgår støjgener og dermed forebygger høretab på en helt anderledes måde, understreger Lise Korsgaard.

Eftermiddagens program handler kort fortalt om det, der i fagsproget hedder støjkortlægning , om støjbelastning over en arbejdsdag samt om de krav, der stilles til virksomheden, hvis støjbelastningen er over 80 dB. Henning G. Beyer vil også fortælle om AMCs nye virksomhedsrettede tilbud, der kommer hele vejen rundt om støjen. I dette tilbud kan virksomheden vælge enkeltdele eller tage hele pakken.

Kom og hør, hvordan du kan skrue ned for støjen og op for hørelsen i din virksomhed, lyder opfordringen fra Lise Korsgaard, der tilføjer:

Målgruppen er i sagens natur primært de virksomheder, hvis støjniveau er højt – og dermed skadeligt for medarbejderne - men alle andre er selvfølgelig også meget velkomne til at høre med og blive klogere på, hvad støjkortlægning egentlig er for en størrelse.
 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk