Undersøgelse for asbest er ikke dyr

ERHVERV:

Flere hundredetusinde danskere bor i huse med tage, der indeholder asbest, og mange af tagene står snart til en udskiftning. Det øger risikoen for skadelige asbestfibre i luften, som er meget sundhedsskadelige.

I ingeniørfirmaet OBH-Gruppen er man specialister i asbest. Virksomheden har eget laboratorium, som kan analysere materialerne for asbest. Samtidig kan man få et tilbud, som kortlægger bygninger for asbest. Laboratoriechef hos OBH-Gruppen, Mads Peacock, fortæller, at det ikke er dyrt at få analyseret en materialeprøve for asbest – typisk er det kun et beskedent beløb i sammenligning med de udgifter, man risikerer at få lavet en materialeprøve på OBH-Gruppens laboratorium.

Tværtimod kan det blive meget dyrere at være på bagkant. En manglende asbestkortlægning kan blive dyrt for bygherren. Det skåner nemlig bygherren for uønskede overraskelser midt i byggeriet, hvis man får foretaget en undersøgelse for asbest. Samtidig bliver bygherren klædt ordentligt på til hele byggeprocessen. Lukkes øjnene først for de mulige risici i forhold til asbest, der kan være forbundet ved renoverings- eller nedbrydningsarbejder, varer det ikke længe, før taxametret kører.

»Med en asbestundersøgelse kan bygherren for forholdsvis små midler undgå store og uforudsete udgifter samt eventuelle afbrydelser i byggeprojektets tidsplan,« forklarer fagleder i OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører, Bjarne Pustelnik, der dagligt er i kontakt med både private og offentlige bygherrer.

En asbestundersøgelse er både vigtig for håndværkerens helbred og sikkerhed samt i udbuddets indhold

Forestiller man sig en situation, som Bjarne Pustelnik netop har skitseret, betyder et fund af asbest, at tidsplanen sættes på standby i en renovering. Således følger en proces, hvor håndværkerne typisk intet kan foretage sig, før der forelægger en nærmere undersøgelse af omfanget af asbest

»Så sker det mange gange, at håndværkeren siger: "Det har ikke stået i det udbud og tilbud, vi har budt på og vundet - vi skal have nogle ekstra penge. For nu står vi her og kan ikke lave noget",« eksemplificerer Bjarne Pustelnik.

En asbestkortlægning af bygningen sikrer således, at der er overensstemmelse mellem udbudsmaterialet til håndværkeren og de faktiske forhold ved bygningen. Med andre ord undgår bygherren en kedelig overraskelse i form af store økonomiske konsekvenser, forklarer Bjarne Pustelnik.

Således risikerer bygherren pludselig at stå med regninger fra den ene og den anden part, hvad vedkommende ikke havde forventet og kalkuleret med ved projektets start. Det sprænger budgettet, og derfor er rådet og konklusionen fra Bjarne Pustelnik også den:
»Det er bedre at reagere en gang for meget end blot at lukke øjnene og tænke: "Der er ikke noget galt her". Så der er grunde nok til at få foretaget en kortlægning af asbest i bygningen.«

Bliv klogere og læs mere her:

 

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk