Travl netværksuge i Sallings lokale erhvervsnetværk

Foto: TR Consult
ERHVERV:

Allerede fra morgenstunden tirsdag d. 13. juni starter en travl netværksuge. De lokale erhvervsnetværk i Salling afvikler i den kommende uge en række møder fordelt på de enkelte netværk. Alle netværksaktiviteter planlægges og afvikles af netværkenes tovholder Thomas Rosenkrands, som inviterer Salling-egnens erhvervsdrivende til netværksmøder.

Bag skrivebordet i det store, lyse kontor i Center Salling finder man til dagligt Thomas Rosenkrands ved computeren, hvor fingrene trommer henover tastaturet. Han er indehaver af virksomheden TR Consult, som pr. 1. juni flyttede adresse fra det gamle rådhus i Durup til byens kontor- og handelshus Center Salling.

En af kerneaktiviteterne i TR Consult er de 6 lokale erhvervsnetværk, som Thomas er tovholder for. På kontoret er Thomas og hans medarbejder Pernille ved at lægge sidste hånd på de praktiske detaljer, inden de går en travl netværksuge i møde med hele 5 forskellige netværksaktiviteter i kalenderen.

Tirsdag morgen kl. 8.00 er alle medlemmer af de lokale erhvervsnetværk indbudt til uformelt morgenmøde i Center Sallings mødelokale. Disse morgenmøder er en tilbagevendende aktivitet, som tidligere har været forbeholdt medlemmer af Durup-netværket ’Vækst i Durup’. Men med stigende interesse for morgenmøderne har styregruppen bag ’Vækst i Durup’ besluttet at invitere bredere på tværs af de øvrige netværk, samt udefrakommende erhvervsfolk, som kunne have interesse i at deltage.

Tovholderen Thomas forklarer: ’Tidligere var vi en lille gruppe på 3-5 deltagere. Nu er vi minimum det dobbelte hver gang og som regel med nye ansigter, som kan præsentere sig selv og deres virksomhed, når vi starter med en kort præsentationsrunde. Det åbner op for nye bekendtskaber og måske nye samarbejder på tværs af de lokale netværk i de enkelte landsbyområder.’

Senere samme dag mødes ’Vækst i Durups’ styregruppe til et opfølgende statusmøde. Durup-netværket var det oprindelige erhvervsnetværk, som har været inspirationsmodel for etableringen af de øvrige lokale netværk. Der er fortsat stor, lokal opbakning til netværket i Durup med 29 medlemmer i skrivende stund. Alle medlemmer er virksomheder eller foreninger med tilknytning til og interesse i Durup og omegn. Styregruppen, som består af repræsentanter fra 5 forskellige virksomheder, mødes løbende for at sikre, at netværkets arbejde følger en fastlagt handlingsplan henimod de overordnede mål for ’Vækst i Durup’.

Onsdag aften står i iværksætteriets tegn. Kl. 19.00 er medlemmerne af Jebjerg Erhvervsnetværk og andre interesserede erhvervsdrivende inviteret indenfor hos netværksmødets vært, Bit Dahl. Hun driver virksomheden BY BIT, som har forretning og showroom i Iværksætterhuset i Jebjerg. Til mødet vil Bit fortælle om sin usædvanlige iværksætterhistorie med egen virksomhed med det unikke serviceudlejningskoncept og egne designs. Men hun vil også kort præsentere de øvrige lejere i Jebjergs iværksætterhus.

Dagen efter er det i Roslev og her er de lokale netværksmedlemmer og andre med interesse i det lokale erhvervsliv inviteret indenfor hos Salling Avis kl. 17.30. Den daglige leder Lars Wolf vil give en rundvisning i huset og fortælle om markedsføringspotentialet ved avisannoncering i en tid, hvor de sociale medier fylder meget i virksomhedernes markedsføringsstrategier.

Sidste netværksaktivitet inden sommerferien står for døren foregår i Oddense mandag d. 19. juni kl. 17.30, hvor indehaveren af EDC Poulsen & Vester, Anna Vestergaard, lægger lokaler til netværksmøde for Balling Erhvervsnetværk. Også her er medlemmer eller andre interesserede erhvervsfolk velkomne. Mødet er programsat med plads til sparring, hvor bl.a. centerchef Kasper Juhl Olesen fra Pulsen i Balling har nogle konkrete emner han gerne vil drøfte med de øvrige deltagere.

’De mange møder har bl.a. til formål at skabe et rum til sparring og øget samarbejde, hvor vi arbejder på at opbygge og styrke relationerne’, begynder Thomas. ’Vi er nødt til at stå sammen i landområderne og på hele Salling-egnen om at skabe vækst og udvikling. Vi kan helt konkret starte med at handle hos ’naboen’ i stedet for at sende omsætning til de større byer, som Holstebro, Herning, Aalborg, Aarhus, København.... Vi har mange kompetencer og de samme produkter og ydelser lokalt. Det kræver bare, at vi ved, de er der og tilbyder det, vi eftersøger’, fortæller han til afslutning.

Tilmelding kan ske til pernille@trconsult.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk