Teknologisk fremdrift trues af ingeniørmangel

ERHVERV:

Kommende regering skal sikre teknologisk fremdrift

Ingeniørforeningen opfordrer den kommende regering til at afhjælpe ingeniørmanglen

Ingeniørforeningens formand understreger, at den næste regering, uanset hvilken farve den får, har essentielle bundne opgaver foran sig, hvis vi fortsat skal sikre vækst og jobskabelse.

”Rød og blå blok kan tage deres omgange i den lille boksering, men i den globale manege rundt om de hjemlige infights står vi med en massiv udfordring, som samtlige partier i Folketinget bør tage seriøst. Om bare ti år vil Danmark mangle 13.500 ingeniører og cand.scient.er, og bliver der ikke taget politisk hånd om den udfordring i den kommende valgperiode, vil vi miste terræn på den internationale scene,” Frida Frost.

Hun efterlyser et langt mere målrettet fokus på teknologi og naturvidenskab i alle led af uddannelsessystemet.

”I dag bliver kun lidt over hver anden time i naturfagsundervisningen fra 1.- 6. klasse varetaget af en linjefagsuddannet lærer, og i den seneste OECD-rapport opnår danske skoleelever kun en 22. plads i naturfagsfærdigheder. Det er ganske enkelt uholdbart. Flere linjefagsuddannede lærere i natur og teknik vil give flere børn lyst til at blive ingeniører, og dermed sikre en rød tråd,” siger Frida Frost, og opfordrer til at regeringens påbegyndte arbejde med dimensionering af pladserne på de videregående uddannelser fortsætter de næste fire år.

Virksomhederne har i dag en enorm efterspørgsel på ingeniører, og den skal vi kunne honorere, hvis Danmark fortsat skal være et attraktivt land at investere i. Alle verdens lande deltager i jagten på dygtige ingeniører, og er vi ikke med helt fremme, skaber vi heller ikke job til andre højtuddannede og faglærte. Derfor er det vigtigt, at vi også fremadrettet prioriterer anderledes på forskningsområdet, mener Ingeniørforeningens formand.

”Vi er som nation, nødt til prioritere den tekniske forskning i langt højere grad, end tilfældet er i dag. Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde, og vi skal op i gear, hvis vi skal have en fornuftig international placering. Danmark er fortsat i front med eksempelvis miljøløsninger, affaldshåndtering og vedvarende energi, og har en verdensførende medicinalindustri, men skal vi udbygge vores position, kræver det handling fra de kommende 179 folketingsmedlemmer. Hvis ikke de offentlige forskningsmidler i højere grad rettes mod de tekniske områder, så forskningsmidlerne understøtter, at Danmark fortsat har industri, produktion og udvikling, vil vi som nation blive fattigere,” siger Frida Frost.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk