Tag SET med på råd - også hvis det handler om funding

Frank Petersen, SET
Foto: Gert Laursen
Frank Petersen, SET
ERHVERV:

Eksterne midler kan være en genvej til at fremme innovationen i en virksomhed. I nogle tilfælde kan det endda være helt afgørende for at komme i mål med et projekt eller en god idé, men det kræver både fokus og dedikation at afsøge mulighederne for ekstern finansiering til projekter.

For at hjælpe Skiveegnens virksomheder med dette, ansatte SET / Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter i 2016 Frank Petersen i et to-årigt funding-projekt – med specifikt fokus på tilvejebringelse af eksterne medfinansiering til de lokale virksomheders udviklingsprojekter.

-Og projektet har til fulde indfriet forventningerne og de opstillede mål, da flere virksomheder har opnået ekstern finansiering til innovative projekttiltag – og flere er i pipeline til ansøgning, lyder det fra SETs direktør, Alice Bank Danielsen, der tilføjer, at netop Frank Petersens hurtige og kompetente afdækning af mulighederne for medfinansiering er det, der giver virksomhederne blod på tanden til at gå videre.

Funding – som katalysator for vækst og udvikling
Suntherm ApS i Dommerby blev dannet som en udløber af SETs projekt Energi i Væksten.

Gennem hele Sunherms relativt korte liv har funding været en katalysator for udvikling og vækst. I såvel 2016 som 17 har virksomheden – med hjælp fra SET fundraiser-funktion – søgt og fået midler i bl.a. Markedsmodningsfonden og ET Horizon 2020 – til test af innovative opvarmningsløsninger i stor skala.

Direktør Morten Donnerup, Suntherm, siger om samarbejdet med Frank Petersen: ”SETs projektleder i fundraising-projektet har gennem hele forløbet være en fokuseret og dedikeret samarbejdspartner. Og jeg kan kun sige til andre virksomheder i samme situation: Kontakt Frank – og lad ham hjælpe jer med at finde kapital til vækst og udvikling”.

Frank Petersen forklarer, at de seneste to års fokus på funding bekræfter, at der ligger udviklingsprojekter hos virksomhederne, men at der er barrierer, der skal overvindes for at virksomhederne ansøger om fx EU-medfinansiering .

Om processen fortæller han: –Det starter som regel med et uforpligtende møde med virksomhedens ledelse, hvor vi sammen ser på specifikke ønsker og behov. Derefter afsøges muligheden for relevante fonde til det aktuelle formål. Jeg hjælper gerne med råd og vejledning mht ansøgningsproceduren, fremskaffelse af nødvendig dokumentation, søgning efter eventuelle samarbejdspartnere mm – men overlader det praktiske til virksomheden og evt. den valgte eksterne fundraiser. Når det handler om store projekter – som f.eks. EU-projekter – løses opgaven nemlig ofte i tæt samarbejde med professionelle fundraisere.

-Kontakt mig gerne – både hvis du ”bare” vil høre mere om mulighederne og hvis du har et projekt eller en idé, som du har behov for ekstern medfinansiering til for at komme videre med, lyder opfordringen fra Frank Petersen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk