Tæt på milliardomsætning i Thise Mejeri i 2016

ERHVERV:

Thise Mejeris omsætning nåede i 2016 op på 973 mio kr mod 916 mio kr i 2015, og 2016-regnskabet gav et resultat på 27,9 mio. kr.

Det er med tilfredshed, at mejeriet kan notere sig et resultat, som er tæt på sidste års resultat på godt 29 mio kr og bedre end det budgetterede resultat for 2016 på 26 mio kr.

Mejeriets indtjening udtrykt i øre pr kg mælk for 2016 blev på 372 øre pr kg standardmælk mod 378 øre pr kg i 2015. Trods den lidt lavere indtjening i 2016 sikrede mejeriet sig en klar konkurrencedygtighed mht. mælkeprisudbetaling til andelshaverne i et for mejeriindustrien generelt meget svært 2016 samtidigt med, at mejeriets konsolideringsevne helt ud var tilfredsstillende i 2016.

Det tilfredsstillende resultat skyldes især et samspil af totalt set gode markedsprisvilkår både i Danmark og på de nære eksportmarkeder, en øget forædlingsgrad og produktionseffektiviseringer.

Kødsamarbejdet med Coop startede som planlagt op pr 01. juli 2016. Denne aktivitet har udviklet sig både tilfredsstillende og som forventet for Thise.

Forventning til fremtiden
Thise Mejeri forventer øget konkurrence i 2017 grundet en stor tilgang af økologisk mælk til de nordeuropæiske mejerier. Alligevel har Thise positive forventninger til 2017 med fokus på øget markedsværdiopbygning og på en øget evne til indtjening igennem øget salg af færdigprodukter og produktionseffektiviseringer.

De positive forventninger har baggrund i, at mejeriet forventer en fortsat udvikling i salg og aktiviteter på hjemmemarkedet. Endvidere forventer ledelsen, at salget af færdigvarer til de nære eksportmarkeder vil stige betydeligt i værdi og i omsætning i 2017. Ledelsen forventer også, at salget til det kinesiske marked vil blive stadig mere vigtigt for Thise, især grundet den forventede øgede konkurrence på økologiske mejeriprodukter i Europa. Endelig bliver arbejdet med effektivisering i 2017 intensiveret med færdiggørelse og implementering af de seneste års betydelige IT investeringer i produktionsstyringssystemer, i implementering af LEAN værktøjer i produktionsprocesserne og med opsætning af klarere effektiviseringsmål end i tidligere år.

Faktatal for Thise Mejeri 2016 2015
Økologisk mælk 102 mio kg 99 mio kg
Omsætning 973mio kr 916 mio kr
Indtjening 372 øre pr kg 378 øre pr kg
Resultat 27,9 mio kr 29,5 mio kr
Egenkapital 104 mio kr 88 mio kr
Soliditetsgrad 31,7% 28.2%

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk