Svineproducenter vil skrue ned for brugen af zink

ERHVERV:

Når smågrisene skal fravænnes fra soens mælk, kan det give dødelig diarré hos dyrene. Derfor bruger man i denne fase af grisenes liv medicinsk zink, der er et godt alternativ til antibiotika. Det gælder for både konventionelle og økologiske svineproducenter. Men ud over den receptpligtige zink, så indeholder de foderblandinger, som danske slagtesvin lever af, også zink. Det er netop den zink, der tilsættes foderet, som SEGES, Videncenter for Svineproduktion nu vil forsøge at reducere.

”Omtrent 70 procent af det totale zinkforbrug anvendes som tilsætningsstof i små doser i alt foder. Derfor er det det rigtige sted at fokusere. Vi har allerede sidste år meldt til Det Europæiske Fødevareagentur, at vi i Danmark ser det som en mulighed at nedbringe mængden af tilsat zink i slagtesvinefoderet. Men indtil videre er der kun et enkelt lille forsøg i Holland at bygge en generel nedsættelse på. Derfor sætter vi nu gang i et større forsøg, hvor vi forventer at have resultaterne på plads i løbet af næste år. Det vil give os og andre landes svineproducenter et langt bedre grundlag at træffe beslutninger på. Det er selvfølgelig vigtigt, at reglerne bliver ens i hele Europa”, siger direktør i SEGES, Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

I 2003 blev det tilladte maksimale indhold af zink i svinefoder nedsat fra 250 mg/kg til 150 mg/kg, altså en reduktion på 40 procent. I dag anvendes ca. 85 procent af den maksimalt tilladte dosis i Danmark. Med det nye forsøg skal det belyses, om zinkdoseringen kan reduceres fra maksimalt 150 mg/kg foder til 70 mg/kg foder, uden at grisenes trivsel og produktiviteten påvirkes negativt.

Ophobes i jorden

For nylig har en rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen af Aarhus Universitet tydeliggjort, at der er observeret et stigende indhold af zink og kobber i jorden forårsaget af tilført gylle fra svinebrug. Rapporten konkluderer, at denne tilførsel på kort sigt ikke er et væsentligt miljøproblem, men på længere sigt bør tilførsel af zink og kobber reduceres.

”I EU har denne problemstilling i en årrække være diskuteret, og det er selvfølgelig relevant, at vi er på forkant med tingene og gør en indsats for, at vi ikke skaber problematiske ophobninger i landbrugsjorden. Landmænd er jo dem, der er allermest afhængige af at have en sund og produktiv jord at dyrke, så det er naturligt, at det også er os, der bidrager til varige løsninger”, siger Claus Fertin.

Nøglen er fytase

I grisefoder tilsættes enzymet fytase. Oprindeligt begyndte man at tilsætte det for at frigøre fosforen i foderet bedre. Men det har vist sig, at tilsætningen af fytase også giver en langt bedre udnyttelse af den naturlige forekomst af zink i foderet. Derfor ser direktør i SEGES, Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin optimistisk på resultatet af forsøget:

”En af kongstankerne i svineproduktionen i Danmark er, at vi skal bruge så lidt som muligt og så meget som nødvendigt. Og det er lige meget, om vi taler om antibiotika eller zink. Derfor håber jeg meget, at vi kan bidrage med brugbare resultater i dette forskningsprojekt, som også kan bruges internationalt”, siger Claus Fertin, direktør i SEGES, Videncenter for Svineproduktion.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk