Spar Nord Bank A/S tilbagekalder købstilbud på Nørresundby Bank A/S

ERHVERV:

Spar Nord Bank A/S tilbagekalder købstilbud på Nørresundby Bank A/S og kommenterer på købstilbud på Nørresundby Bank A/S fremsat af Nordjyske Bank A/S

 

Spar Nord Bank A/S (”Spar Nord”) fremsatte den 8. december 2014 et betinget, frivilligt offentligt købstilbud på de aktier i Nørresundby Bank A/S (”Nørresundby Bank”), som ikke allerede var ejet af Spar Nord. Købstilbuddet indeholdt et tilbud om et vederlag på to aktier i Spar Nord samt DKK 309 i kontant betaling for hver aktie i Nørresundby Bank.

Den 18. december 2014 offentliggjorde Nordjyske Bank A/S (”Nordjyske Bank”), at Nordjyske Bank havde til hensigt at fremsætte et konkurrerende betinget, frivilligt offentligt købstilbud på alle aktierne i Nørresundby Bank. Dette købstilbud blev offentliggjort tidligere i dag og indeholder et tilbud om et vederlag på en aktie i Nordjyske Bank samt DKK 335 i kontant betaling for hver aktie i Nørresundby Bank.

Spar Nord besidder 54,9 % af aktierne i Nørresundby Bank og har på denne baggrund foreløbigt evalueret Nordjyske Banks købstilbud og sammenholdt det med Spar Nords strategiske alternativer.

Forskellen mellem de to købstilbud Baseret på aktuelle aktiekurser er købstilbuddet fra Nordjyske Bank kun marginalt bedre for aktionærerne i Nørresundby Bank end købstilbuddet fra Spar Nord1. Uanset at de to købstilbud økonomisk set er næsten ens er det imidlertid Spar Nords vurdering, at købstilbuddet fra Nordjyske Bank har større sandsynlighed for at blive gennemført end et købstilbud fra Spar Nord.

Dette henset til (i) at ledelsen i Nørresundby Bank klart har kommunikeret, at den anser Nordjyske Bank som den foretrukne køber og derfor anbefaler Nørresundby Banks aktionærer at acceptere Nordjyske Banks købstilbud, og (ii) gennemførelse af et købstilbud forudsætter en ophævelse af stemmeretsbegrænsningerne i Nørresundby Banks vedtægter hvilket må forventes at være lettere at gennemføre i forhold til Nordjyske Banks købstilbud henset til ovenstående anbefaling fra ledelsen i Nørresundby Bank.

1 Baseret på lukkekursen 13. januar 2015 repræsenterer købstilbuddet fra Nordjyske Bank en pris på DKK 438,5 pr. aktie, mens købstilbuddet fra Spar Nord repræsenterer en pris på DKK 427.

 

Spar Nords evaluering af Nordjyske Banks købstilbud

For så vidt angår det af Nordjyske Bank fremsatte købstilbud, er det Spar Nords umiddelbare vurdering, at tilbuddet på det foreliggende grundlag indeholder en værdiansættelse af aktierne i Nørresundby Bank, som kunne være acceptabel for Spar Nord, og at tilbuddet således kunne være en måde at afslutte Spar Nords mangeårige rolle som hovedaktionær i Nørresundby Bank.

Da Spar Nord imidlertid ikke har en strategisk interesse i at blive stor aktionær i den fortsættende Nordjyske Bank, vil det være afgørende for Spar Nords accept af det af Nordjyske Bank fremsatte købstilbud, at der findes en løsning, som indebærer, at dette ikke bliver tilfældet.

Spar Nords beslutninger I forlængelse af ovenstående har Spar Nord besluttet at tilbagekalde det fremsatte købstilbud til aktionærerne Nørresundby Bank med umiddelbar effekt. Spar Nord meddeler samtidig hermed Nørresundby Bank, at begæringen om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling tilbagekaldes.

Regnskabsmæssig effekt Såfremt Nordjyske Banks købstilbud gennemføres vil det medføre, at Spar Nord i 2015 vil kunne indtægtsføre en regnskabsmæssig indtægt relateret til salget af Spar Nords aktier i Nørresundby Bank. Indtægten forventes at være i størrelsesordenen DKK 240 mio. Hertil kommer, at et eventuelt salg af aktieposten i Nørresundby Bank vil bidrage til en styrkelse af Spar Nords egentlige kernekapitalprocent med i niveauet 1,6 procentpoint baseret på de fuldt indfasede CRD IV-regler.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk