Smart produktion gennem digitalisering og 3D simulation

ERHVERV:

Tirsdag den 24. april inviterer Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter/ SET til en spændende eftermiddag med fokus på nogle af de allerhotteste emner indenfor Industri 4.0, nemlig smart produktion og produktudvikling gennem digitalisering, sensorteknologi og 3D simulation. Eftermiddagens fire indlæg henvender sig primært til virksomheder indenfor IT, energi og produktion, men alle interesserede er naturligvis velkomne.

Erhvervskonsulent Frank Petersen fra SET omtaler det som et scoop, at SET denne eftermiddag kan præsentere fire indlægsholdere, der hver på deres felt har fingeren på pulsen mht fremtidens produktion.

Dagens første indlæg handler om Smart Produktion. Direktør Kristian Kvistgaard-Persson fra Okholms Maskinfabrik A/S (OKM) i Tønder fortæller, hvordan OKM med en total papirløs produktion har opnået store omkostningsbesparelser og en bedre kvalitetssikring. OKM A/S udvikler og producerer fiksturer og formværktøj.

Herefter følger et indlæg på engelsk v/Jani Laatikainen fra den schweiziske virksomhed Kistler, der er førende på verdensplan indenfor måleteknologi. Jani Laatikainens indlæg handler om, hvad Industrial Internet of Things (IIoT) i praksis kan bruges til – og om, hvordan kontrolmåling undervejs i en proces betyder, at kvaliteten kontrolleres og dokumenteres konstant. Poul Bonde og Jani Laatikainen fra Kistler medbringer sensorer, så deltagerne kan danne sig et indtryk af, hvordan det fungerer i praksis.

Frank Petersen forklarer kort, hvilke fordele, den enkelte virksomhed kan have af IIoT: -Hvis man ikke har sat sig ind i det, vil de fleste sikkert umiddelbart tænke ”IIoT, er det ikke bare endnu et eksempel på en masse unødig data, der samles sammen?”. Svaret på dette er et rungende nej, understreger han og uddyber: -Ved at måle, analysere og overvåge kvaliteten i en produktionsproces, opnår virksomheden mindst tre vigtige fordele: Proces og workflow optimeres kraftigt, omfanget af fejl reduceres væsentligt og sidste – men ikke mindst - bundlinjen forbedres betydeligt.

Efter en kort pause får professor Peter Gorm Larsen fra Aarhus Universitet ordet. Med titlen ”Fremtidens produktudvikling” forklarer han, hvordan en virtuel modelbaseret tilgang kan mindske udviklingstiden for fysiske produkter markant, idet 3D simulationer gør det muligt at ”opleve” produkter før de eksisterer fysisk. Peter Gorm Larsen medbringer 3D briller, der vil give deltagerne mulighed for at opleve ved selvsyn, hvor svært det f.eks. kan være at montere på havet, når bølgerne går højt. En viden, der er vigtig at have i baghovedet, når virksomheden skal færdigudvikle et produkt til f.eks. skibsfart eller vindmølleindustri.

Eftermiddagens sidste programpunkt står DAMRC for, når salgsingeniør Leo Ravn-Nielsen præsenterer mulighederne for støtte gennem det EU-støttede ”Udviklingsprogrammet Industri 4.0”. Programmet henvender sig til de SMV’er indenfor energi, landbrug, produktion eller fremstilling, der har potentiale for at udvikle nye smarte produkter, services eller processer, men som mangler viden om Industri 4.0 teknologier.

-Dagens møde kan vel nærmest betegnes som en levende pixi-bog indenfor Industri 4.0 og Smart Produktion, understreger Frank Petersen, der tilføjer: -Jeg håber, at egnens SMV’er vil afsætte de 2 timer mødet varer til at få en kort introduktion til fremtidens industri. Tilmelding nødvendig via skiveet.dk.

FAKTA:
Tirsdag, den 24. april kl. 14-16
Østerbro 7, Skive

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk