Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter skal realisere Innovation Skive

ERHVERV:

Den 26. november 2019 besluttede Skive Byråd, at Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) skal overdrages ansvaret for at realisere iværksætter- og innovationsmiljøet ’Innovation Skive’ fra den 1. januar 2020. Beslutningen er blevet til på baggrund af et projektforslag fra SET, som bygger videre på det grundige forarbejde, som Innovation Skives projektbestyrelse har arbejdet på igennem 2019.

Den 26. november 2019 besluttede Skive Byråd, at SET fra den 1. januar 2020 får til opgave at realisere det nye iværksætter- og innovationsmiljø Innovation Skive’. Målet med miljøet er, at det skal skabe flere succesfulde iværksættere og give grobund for videreudviklingen af egnens virksomheder i et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen.

Miljøet skal skabe mere vækst og flere arbejdspladser
Goska Rasmussen, der er formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune, er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at få skabt grundlag for at etablere iværksætter- og innovationsmiljøet ’Innovation Skive, som SET tog initiativ til i 2017. Hun har siden februar i år desuden været formand for en projektbestyrelse med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne samt kommunen, som har arbejdet på at tage miljøet fra idé til handling.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at vi nu har fået skabt grundlag for at realisere ’Innovation Skive’, for vi har brug for et sted, der kan understøtte vækst- og jobskabelsen på egnen, og som kan bidrage til at fastholde vores position som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i landet, siger hun.

Ifølge Goska Rasmussen var det et begejstret flertal i Skive Byråd, der forleden tog beslutning om at give ansvaret for at realisere miljøet til SET. Begejstringen skyldtes, at iværksætter- og innovationsmiljøet længe har været efterspurgt på egnen.

- Det har stået højt på byrådets dagsorden siden kommunalvalget, og jeg ved, at det også vægtes højt ude i erhvervslivet og på uddannelsesinstitutionerne. Projektbestyrelsen bestående af Marjanne Grønhøj (DEIF), Thomas Heilskov (Salling Bank), Cirsten Justesen (Erhvervsakademi Dania), Henrik Nyby (Skive College), Ruth Kristensen og undertegnede (Skive Byråd) har lagt mange timers arbejde siden februar og er gået målrettet efter en løsning, som ikke er en kopi af innovationsmiljøer fra de store byer, men et miljø, som i samarbejdet med GreenLab Skive, erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner kan styrke Skiveegnen i fremtiden. Det skal projektbestyrelsen have tak for. Det er en enig projektbestyrelse og et enigt byråd, der nu overdrager projektet til SET, og vi ser frem til en spændende realisering, siger Goska Rasmussen.

Samlingspunkt for hele egnens erhvervsliv
Hos SET er bestyrelsesformand Gregers Frederiksen glad for, at Skive Kommune har taget positivt imod projektforslaget fra SET, da det markerer startskuddet på den næste fase på den proces, som SET igangsatte for to år siden.

- I 2017 såede vi et frø, der skulle føre til skabelsen af et iværksætter- og innovationsmiljø, som kunne samle erhvervslivet på Skiveegnen. Siden har vi arbejdet på at skabe de rette vækstbetingelser, og jeg er meget tilfreds med, at rammerne nu er på plads, siger han.

Ifølge Gregers Frederiksen er SET allerede gået i gang med de indledende øvelser i forhold til at kunne etablere miljøet. Inden længe forventer SET desuden at slå en stilling op for etablere projektledelsen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk