Skive stormer ind blandt landets 10 bedste erhvervskommuner

ERHVERV:

Skive Kommune fortsætter med at forbedre de rammer, kommunens virksomheder møder, og kommunen er nu en af de mest erhvervsvenlige i landet. Skive havner i år på en 7.-plads ud af de 93 kommuner, som indgår i landets største undersøgelse af erhvervsklimaet – DI’s årlige Lokalt Erhvervsklima. Det er første gang, Skive er i top-10 med en fremgang på 12 pladser fra sidste år.

- Skive Kommune  har sat sig for at gøre noget ved erhvervsklimaet og gennem flere år arbejdet hårdt for at gøre det bedre. Det har været en flot rejse op ad ranglisten, som vi løbende har været i tæt dialog med kommunen omkring, og som både kommunen og jeg er rigtig tilfredse med, siger Morten Primdal, næstformand i DI Midt Vest.

DI-analysen viser, at Skive Kommunes daglige sagsbehandling for virksomhederne er blandt landets absolut bedste. Kommunens indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne er også rigtig god. Samtidig er virksomhederne ganske tilfredse med niveauet for de kommunale skatter, afgifter og gebyrer. Kommunen opnår den næstbedste score i landet, når virksomhederne vurderer de kommunale erhvervsskatter. 

Tidligere syntes virksomhederne, at der blev gjort for lidt for at tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen.  Det er nu vendt, og indsatsen bliver bedømt meget bedre end tidligere. 

- Kommunen har arbejdet målrettet for at forbedre sig gennem årene. Vi har blandt andet fulgt kommunens planlægning af Green Lab, og der er ingen tvivl om, at det, at man nu kan se virksomheder vokse op derude, spiller en stor rolle i virksomhedernes forbedrede vurdering af erhvervsklimaet i kommunen, siger Morten Primdal.

Virksomhederne bliver også spurgt, hvad kommunen bør prioritere at arbejde for. I Skive er det altoverskyggende ønske, at kommunen fortsat skal kæmpe for bedre infrastruktur og dernæst at hjælpe til at sikre mere kvalificeret arbejdskraft.

- Et godt vejnet, der kan forbinde vores medarbejdere med vores virksomheder og vores virksomheder med vores kunder er helt afgørende for erhvervsklimaet. Der er i øjeblikket godt gang i vejbyggeriet ved Haderup, men både vi og kommunen er også meget opmærksomme på, hvordan Skives forbindelse til resten af landet vil blive prioriteret fra Christiansborg, siger Morten Primdal. 

Morten Primdal fremhæver også, at det generelt går godt for virksomhederne i Skive. Der er god vækst mange steder.

- Man kan sige, at der er et godt klima – både i kommunen og i erhvervslivet i Skive, siger Morten Primdal. 

Skive Kommune kom fra årsskiftet med i regionalforeningen DI Midt Vest, og den flotte placering for Skive er med til at understøtte det midt- og vestjyske image som særligt erhvervsvenligt. Hele syv af de midt- og vestjyske kommuner ligger i top-10 over landets mest erhvervsvenlige kommuner.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2019

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.
  • 7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.
  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.
  • Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk