Skive nomineret til titlen som Årets Iværksætterkommune 2015

ERHVERV:

Dansk Erhvervsfremme kårer hvert år ”Årets Iværksætterkommune”. I år er Skive blandt de 5 kommuner, som en enig dommerkomité har valgt at nominere til titlen.  De øvrige nominerede er Viborg, Esbjerg, Odense og Vejle.

Iværksætternes lokale vækstbetingelser er vigtige for kommunernes udvikling. De skaber nye produkter, processer og teknologier – og er med til at skærpe konkurrencen på markederne. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvilke muligheder iværksætterne har for at vækste og skabe lokal beskæftigelse. Konkurrencen Årets Iværksætterkommune er i denne forbindelse en ”temperatur-måling” på den lokale indsats for at styrke iværksætternes vækstbetingelser.

Dommerkomitéen har foretaget en analyse af 22 specifikke områder af kommunernes arbejde med iværksætteri for at kunne foretage nomineringen. Under voteringen har komitéen konstateret, at Skive kommune holder et højt niveau på samtlige vurderingskriterier, og derfor naturligt hører hjemme blandt de nominerede.

Komitéen har fremhævet følgende to elementer af Skives ansøgning som særligt positive

Ambitiøse målsætninger

Skive Kommunes mål for iværksætterområdet i perioden 2013-2016 er at skabe rammer, der fastholder og styrker iværksætterkulturen, så antallet af innovative iværksættere og vækstiværksættere øges. Dette skal gøres ved at skabe nye iværksætterplatforme, hvor dialog, nye forretningsmodeller og netværk skal fremme og skabe de gode ideer, samt ved at skabe initiativer og programmer, der har særligt fokus på at skabe/understøtte vækstiværksættere. Samtidig skal der sikres let adgang til et velfungerende erhvervsservicesystem. Indsatsen på iværksætterområdet skal resultere i

1) at andelen af innovative iværksættere og vækstiværksættere øges

2) at den høje overlevelsesrate blandt kommunens iværksættere fastholdes på min. 83 pct.

3) at der fortsat, i gennemsnit, skal skabes ca. 130 nye virksomheder i Skive kommune om året.

Konkrete håndgribelige indsatser

Skive Kommunes indsatser præges af en grundlæggende realistisk og velovervejet tilgang til iværksætterområdet med input fra iværksætterne selv. I 2013 blev der således gennemført et projekt for iværksættere - med fokus på kompetenceudvikling. I forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet skulle virksomhederne arbejde med deres egen strategiplan, således at praksis og teori blev ”koordineret”. Resultatet af projektet var et ønske om at gøre indsatsen i forhold til iværksætterne anderledes end man hidtil havde gjort. Der var ønske om at lave et mere smidigt ”system” for iværksætterne – med fokus på, hvordan SET bedst kunne gøre en forskel for iværksætterne. Dette fokus medførte, at SET lavede en ny strategi for iværksætterområdet. Dette arbejde blev indledt med en heldags workshop med en sammensat gruppe af etablerede erhvervsfolk og iværksættere.

De input der kom ud af denne dag har dannet grundlag for de sidste to års arbejde på iværksætterområdet. To år, der på flere måder har sat Skive på landkortet som en af de mest nytænkende og progressive kommuner på området. Der er flere kommuner, som har henvendt sig for at høre, hvordan det bliver gjort i Skive.
 

Den endelige vinder af konkurrencen Årets Iværksætterkommune 2015 afsløres i uge 47.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk