Skive Kommune på en førsteplads i 7 ud af 22 delmålinger

ERHVERV:

Dansk Byggeris samlede måling af kommunernes erhvervsvenlighed viste i går, at Skive Kommune ligger på en fjerdeplads på landsplan. I går er delmålingerne af den samlede analyse kommet. Skive indtager førstepladsen i cirka en tredjedel af dem.

Kl. 21.30 mandag aften blev årets måling af kommunernes erhvervsvenlighed, som Dansk Byggeri udarbejder, offentliggjort. Den placerede som bekendt Skive Kommune på en samlet fjerdeplads på landsplan. For andet år i træk. Og glæden fortsatte på rådhuset i går, da målingens delresultater kom. De viste, at Skive Kommune topper i cirka en tredjedel af dem – eller i 7 ud af de sammenlagt 22 parametre, som kommunerne er blevet målt på.

Målingen tager udgangspunkt i et spørgeskema, der er sendt til et udvalg af medlemmerne i Dansk Byggeri. Heri angiver de, hvilke parametre der har den største indvirkning på en kommunes erhvervsvenlighed og hvordan parametrene vægter i forhold til hinanden. Der er udvalgt i alt 22 parametre inden for seks hovedkategorier: Byggesagsbehandling, erhvervsaffald, udbud, kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver, skatter og afgifter, samt arbejdsmarked og uddannelse. Kommunernes placering på de respektive parametre er opgjort på baggrund af informationer fra kommunernes hjemmesider, ét årligt spørgeskema til kommunaldirektørerne samt registerdata fra blandt andet Danmarks Statistik.

Førsteplads i en tredjedel af delresultaterne
Her indtager Skive Kommune som nævnt en førsteplads på syv af de målte parametre. Det drejer sig om byggesagsgebyr, hvor Skive Kommune helt har afskaffet gebyret, dækningsafgift og udviklingen heri, udbudspolitik, offentliggørelse af udbud, uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler, erhvervspraktik i folkeskoler og skole-virksomhedssamarbejder.

- Vi er meget stolte af, at det er lykkedes os at få en førsteplads i cirka en tredjedel af delresultaterne af den samlede måling. Det er samtidig frugten af et godt og tæt samarbejde med vores lokale virksomheder, så det er en fælles indsats, der har skabt de gode resultater, siger Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard.

- Men det er ikke det eneste, vi glæder os over. For vi er også gået markant frem på en række parametre i 2020-målingen. For eksempel på ledighedsområdet, hvor vi er rykket 24 pladser frem – fra en 55. plads i 2019 til en 31. plads i år - i forhold til at få nyledige i arbejde. Vi er også gået 16 pladser frem, når det kommer til langtidsledighed. Den er faldet 0,6 procent til 0,3 procent i år og har sikret os et ryk på fra plads nummer til 28 til plads nummer 12. Det viser, at vi sammen med de lokale arbejdsgivere har godt fat i de ledige.

Bevægelse i den anden retning
Umiddelbart ser der også ud til at være bevægelse i den anden retning på skalaen. For Skive Kommune er for eksempel gået markant tilbage i kategorien ’AB 18’, der omhandler almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Kommunen er faldet fra sidste års førsteplads til dette års 37. plads. Desuden er kommunen i forhold til kontrol af arbejdsklausuler gået 21 pladser tilbage siden sidste år og ligger nu på en 30. plads.

Reelt ligger Skive Kommune fortsat på et meget højt niveau i de to kategorier. At det ikke slår igennem i årets måling, skyldes primært selve metoden. For Dansk Byggeri har ændret svarkategorierne, så resultaterne er ikke direkte sammenlignelige med tidligere år.

- Alt i alt er vi meget glade for og stolte af årets måling. Det viser, at vi selv igennem en svær tid med corona har formået at få vores samarbejde med erhvervslivet til at fungere. Og vi ligger helt i top i flere af kategorierne i år, end vi gjorde sidste år. Det viser, at vi sammen arbejder os og skaber løsninger i den rigtige retning, siger Peder Christian Kirkegaard.

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk