SET optimerer sine lokale ressourcer

Bestyrelsesformand Gregers Frederiksen, SET
Foto: SET
Bestyrelsesformand Gregers Frederiksen, SET
ERHVERV:

Siden starten af 2018 har SET afprøvet ideen om at have lokale satellitkontorer udenfor Skive. Men selvom SET kun har modtaget positive tilkendegivelser i forbindelse med forsøget, har søgning på denne service været yderst begrænset. Derfor sluttes forsøget med udgangen af januar i år.  

- Men nogle ganske få undtagelser har vi som erhvervskonsulenter kunnet arbejde næste uforstyrret ved vores computer, når vi har været på satellitkontorerne, lyder det samstemmende fra Signe Bak Jørgensen, Frank Petersen, Marlene Rasmussen og Thomas Rosenkrands, som på skift har vagterne i Balling, Durup og Hald.

De forklarer videre, at SET derfor har taget tilstedeværelsen i satellitkontorerne op til fornyet overvejelse. Konklusionen er, at satellitkontorerne ikke rammer et væsentlig behov hos egens virksomheder og iværksættere og at SET derfor kan bruge ressourcerne mere optimalt.

Som en konsekvens heraf vælger SET med udgangen af januar at lukke de 3 satellitkontorer. Men det betyder ikke, at SET vil være mindre synlig lokalt.

- Vi fortsætter ufortrødent med at besøge lokale virksomheder i både Balling, Durup, Hald og alle de andre landsbyer på Skiveegnen og fortsætter ligeledes med at afholde møder og arrangementer i vores nu 7 lokale erhvervsnetværk, oplyser SET’s bestyrelsensformand Gregers Frederiksen.

Han henviser i øvrigt til, at SET i de første 11 måneder af 2018 havde rundt regnet 130 besøg hos virksomheder og afholdt 23 lokale arrangementer. Et antal han ikke forventer bliver mindre i 2019.

Selvom dette ikke er en spareøvelse, understreger han afslutningsvist, at SET’s budget er beskåret med 1,8 mio. i 2019, og at der derfor desuden er et økonomisk argument for at afslutte forsøget med satellitkontorerne.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk