Selvstændige får bedre dagpengevilkår

ERHVERV:

Mere fair, gennemskueligt og fremtidssikret dagpengesystem for selvstændige, iværksættere og freelancere er nu en realitet.

Fremover får a-kassemedlemmer med egen virksomhed eller som kombinerer forskellige beskæftigelsesformer adgang til samme økonomiske sikkerhedsnet i form af dagpenge på stort set lige vilkår som lønmodtagere.

Hovedprincippet i den nye dagpengereform, der blev aftalt på Christiansborg torsdag, er et opgør med den hidtidige forskelsbehandling og den skarpe opdeling mellem selvstændige og lønmodtagere. Det glæder Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør for Ase, der med ca. 70.000 erhvervsdrivende som medlemmer er landets største a-kasse og forening for selvstændige, skriver ASE.

- Der er god grund til at glæde sig over aftalen, for det er lykkedes at finde en dagpengemodel, der favner udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked. Dagpengesystemet bliver i højere grad nu for alle, uanset om de er lønmodtagere, freelancere eller selvstændige. Med det nye system øges gennemskueligheden og dermed retssikkerheden for den enkelte. Skønsmæssige vurderinger er væk, komplicerede ophørsregler forenkles og utidssvarende optjeningsprincipper for selvstændige afskaffes. Det har vi efterlyst i mange år. Nu er det endelig en realitet, siger Karsten Mølgaard Jensen.

Hidtil har det været vanskeligt for selvstændige, iværksættere og freelancere at opnå samme dækning som lønmodtagere, hvis de mistede deres forsørgelsesgrundlag. Men fremover vil alle arbejdsindkomster kunne lægges sammen, hvilket harmornerer bedre med vilkårene på fremtidens arbejdsmarked, pointerer a-kassedirektøren.

- Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked er helt nødvendigt. Udviklingen er allerede i gang. Flere og flere danskere mærker allerede, hvordan faste job afløses af kontraktforhold, og særligt de unge veksler mellem flere arbejdsgivere og ansættelsesformer på samme tid. En virkelighed, der forstærkes af den teknologiske udvikling. Udenlandske servicetjenester som Experfy, Clarity, TaskRabbit og Upwork er eksempler på en eksplosiv udvikling, hvor opgaver og arbejdskraft udbydes på digitale platforme. For mange arbejdstagere er det allerede virkeligheden, siger Karsten Mølgaard Jensen.

Samtidig bliver det lettere for selvstændige at dokumentere ophør af virksomheden, ligesom det bliver muligt at starte virksomhed på dagpenge og fortsætte med hobbyvirksomhed i dagpengeperioden. Mister danskerne tiltroen til, at der reelt er et sikkerhedsnet under dem, hvis forretningsmodellen svigter, er det en alvorlig trussel mod det iværksætteri, Danmark har så hårdt brug for, understreger Karsten Mølgaard Jensen.

- Netop udsigten til en økonomisk usikker fremtid er største barriere for iderige danskere, der overvejer at kvitte lønmodtagerjobbet og starte egen virksomhed. Iværksættere skaber arbejdspladser over hele landet, og iderigdom, innovation og virkelyst er nødvendigt, hvis vi skal klare os i den internationale konkurrence. Derfor er et retfærdigt dagpengesystem, som politikerne nu er enedes om, vigtig iværksætterpolitik, siger Karsten Mølgaard Jensen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk