Salling Bank er nyt medlem i lokalt erhvervsnetværk

ERHVERV:

Salling Banks historie går helt tilbage til 1876 og banken har dybe rødder i Skive, Salling og Fjends. Bankens kunder kommer primært fra lokalområdet og en større kundeandel er lokale virksomheder. Erhvervsdirektøren fra Salling Bank ser derfor stor værdi i at bakke op om lokale erhvervsnetværk og banken er nu blevet medlem i Breum, Grønning og omegns Erhvervsnetværk.

De lokale erhvervsnetværk i Salling byder her i årets første måneder velkommen til en række nye medlemmer. I det nyeste netværk, Breum, Grønning og omegns Erhvervsnetværk, som blev etableret i oktober 2016, er medlemstallet også netop vokset. Det sker med det nyeste medlem, Salling Bank, som træder ind i netværket som medlem nr. 25.

Det er ikke et nyt tiltag, at Salling Bank involverer sig i erhvervsnetværk. Faktisk har banken allerede sit eget netværk, hvor der arbejdes aktivt med at skabe værdi for bankens kunder gennem netværksaktiviteter. I andre eksterne sammenhænge er netværkstanken heller ikke ny. F.eks. er Viborg-afdelingen af Salling Bank aktivt medlem af det selvstændige erhvervsnetværk, Viborg Netværk.

Derfor var det helt naturligt for Salling Bank også at støtte op om et andet lokalt netværk, som er tæt tilknyttet og lokalforankret i bankens kerneområde. Erhvervsdirektør Thomas Heilskov udtaler: ’Banken føler et stort ansvar for udviklingen af det lokalsamfund, vi er en naturlig del af. Det betyder, at vi deltager aktivt i de aktiviteter, hvor vi kan være med til at gøre en forskel.’

Tovholder for de 6 lokale erhvervsnetværk i Salling er Thomas Rosenkrands. ’Jeg er meget tilfreds med, at de lokale netværk fortsat kan tiltrække nye medlemmer. For den fortsatte opbakning og udvikling af netværkene er vigtig’, fortæller han indledningsvist. ’Vi er også meget glade for at have Salling Bank med ombord. Støtten fra vores lokale pengeinstitutter har stor betydning. De kan bl.a. bidrage med viden om finansieringsmuligheder for de af vores medlemmer, som overvejer at investere i udvidelser.’

Thomas Rosenkrands oplyser desuden, at han ikke forventer omgående resultater. Netværkssamarbejde tager tid. Han fortæller til afslutning, at medlemmerne i de lokale erhvervsnetværk i Salling først og fremmest er en blandet flok. Men der er et større antal, som er små og mellemstore virksomheder, enkeltmands- og iværksættervirksomheder. De står ofte over nogle udfordringer, hvor Salling Banks erfaring fra rådgivning af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder kan tilføre værdi. 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk