Regeringen gøder jorden for vækst i hele Danmark

ERHVERV:

Regeringen vil bane vejen for, at vi kan opleve vækst i hele Danmark. Det sker med et forslag til finanslov, som gør det lidt lettere at drive virksomhed, mener Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Hvis virksomhederne inden for fødevareklyngen får mulighed for at vokse, vil det komme alle danskerne til gavn, også de, der bor uden for de større byer, siger Karen Hækkerup.

En af de byrder, som regeringen vil løfte fra virksomhederne, er den såkaldte NOx-afgift. Regeringen foreslår, at den afskaffes fra 1. juli 2016.

Det vil lette virksomheder i fødevareklyngen for omkostninger på 25-30 mio. kr. om året. NOx-afgiften er jo en politisk fastsat omkostning på energiregningen, som har tynget mange virksomheder i den international konkurrence, siger Karen Hækkerup.

Hun noterer, at regeringen har afsat 300 mio. kr. over fire år til at gennemføre den såkaldte landbrugs- og fødevarepakke, der blandt andet har til formål at lette vilkårene for landbruget.

Dansk landbrug er i en meget vanskelig situation, ikke mindst fordi landmændene i det daglige er underlagt en række komplekse regler. Samtidig er der lukket for fødevareeksport til Rusland, mens kineserne køber færre danske fødevarer. Med fødevare- og landbrugspakken vil regeringen forbedre rammerne for at drive landbrug, så vi ser frem til den konkrete udmøntning hurtigst muligt, siger Karen Hækkerup.

Finanslovsforslaget indeholder også flere andre gode tiltag, bl.a. er der afsat midler til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark, flere penge til at udvikle fælles EU-miljøstandarder under det såkaldte BREF-arbejde i EU og bedre mulighed for generationsskifte i familieejede virksomheder. Sidstnævnte skal ske ved at genindføre den såkaldte formueskattekurs.

Overordnet set er der dog også lagt op til en række besparelser, også på det grønne område. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at regeringen bl.a. sikrer fortsatte investeringer i innovation og udvikling.

Vi håber, at regeringen fortsat vil have fokus på konkurrenceevnen og se på de langsigtede investeringer og innovation i erhvervet. Når regeringen til foråret skal fremlægge en skattereform, er der eksempelvis brug for, at vores virksomheder lettes for de danske særafgifter, ikke mindst PSO-afgiften, som hvert år koster virksomheder i fødevareklyngen over 700 mio. kr., siger Karen Hækkerup.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk