Reduktion på over 10% af personaleomkostninger i Salling Bank

ERHVERV:

Salling Bank igangsætter en reduktion af personaleomkostningerne på over 10 %

For at sikre en fortsat stabil og positiv økonomisk udvikling gennemfører Salling Bank en personalereduktion over de kommende 2 år, der vil medføre en årlig besparelse i personaleomkostningerne på mere end 7 mio. kr. i forhold til de samlede personaleomkostninger på 67,3 mio. kr. i 2013.

Et mindre antal medarbejdere er allerede fratrådt, og da et større antal medarbejdere går på pension i løbet af 2014 og 2015, er resten af personalereduktionen planlagt til at skulle ske ved naturlig afgang


Tiltagene forventes ikke at have væsentlig påvirkning på resultatet for 2014, idet de forventede besparelser opvejes af fratrædelsesgodtgørelser.

Forventningerne til årets resultat er uændrede, og banken forventer således fortsat et resultat før skat i 2014 på over 20 mio. kr.


Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97 52 33 66.
Bankens fondsbørsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk