Projekt Machining gav virksomhederne 30% produktionsoptimering

ERHVERV:

5 af Skiveegnens metalforarbejdningsvirksomheder har, gennem SETs målrettede projekt Machining , oplevet en generel tidsreduktion på over 30% i gennemsnit ved at optimere på det eksisterende produktionsapparat , set i forhold til en investering i nye maskiner og ny teknologi.

I samarbejde med udviklings- og forskningscenteret DAMRC   i Herning  blev udvalgte dele af virksomhedernes produktionsapparat testet for at undersøge, om der var mulighed for optimering. Hvilket viste sig i høj grad at være tilfældet.

Målet med forløbet var at skabe større konkurrencedygtighed og dermed på sigt også højere tal på bundlinjen. Flere af de deltagende virksomheder opnåede  så store tidsbesparelser i løbet af forløbet, at de efterfølgende har valgt at fortsætte samarbejdet med DAMARC (Danish Advanced Manufacturing Research Center)- for at skabe yderligere optimering på det øvrige produktionsapparat.

Formålet med projektet er ifølge SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) klart: -Vi vil gerne hjælpe lokale virksomheder med at få de bedst mulige vilkår at drive virksomhed under. Når virksomhederne – med det eksisterende produktionsapparat - udfører deres arbejde endnu bedre og mere effektivt, kan de styrke deres placering i markedet, siger Leo Ravn-Nielsen, koodinator og projektleder på Machining.

Synlige fordele med det samme
De Skive-baserede virksomheder JECO A/S og Formkon A/S var blandt de virksomheder, der deltog i introduktionsforløbet med DAMRC og her er konklusionen,  at det har været både tiden og indsatsen værd.

JECOs direktør, Rasmus Brandhof, fortæller:  -Forløbet har været en gave og en vigtig øjenåbner i forhold til optimering.  Min pointe er, at man kan købe sig fattig i ny teknologi, men det er endnu bedre at vide, hvordan man bruger det man har mest optimalt. Og det har forløbet med DAMRC givet os indblik i.

Skepsis gjort til skamme
Hos Formkon har samarbejdet med DAMRC øget fokus på værdien af en anderledes tilgang til procedurerne. Peter Hjelm, adm. direktør, siger: -Netop DAMRCs anderledes tilgang til tingene gjorde, at vi var lidt forbeholdne, da vi blev inviteret med i projektet. Men med de muligheder, som SET spillede på banen, havde jeg meget svært ved at se argumenterne for ikke at prøve det af. Og efter projektet kan jeg sagtens forestille mig at samarbejde med DAMRC i fremtiden – for forløbet har gjort os klogere på vores spåntagende processer og på bruges af vores værktøjer i forhold til de enkelte processer.

Muligheder for fremtiden
Både hos JECO og Formkon ser man altså muligheder i et fremtidigt samarbejde med DAMRC. Rasmus Brandhof siger: - Det er SETs fortjeneste,  at vi er kommet i kontakt med Klaus og DAMRC. Nu har vi fået syn for sagen og er ikke i tvivl om, at det vil kunne ses betragteligt på bundlinjen over tid gennem reduktion af antallet af produktionstimer og dermed forbedring af vores konkurrencedygtighed. Det giver lyst til at investere i et videre samarbejde med DAMRC. 

FAKTA

Machining
Machining er etableret på initiativ fra SET med erhvervs- og udviklingskonsulent Leo Ravn-Nielsen som koordinator og projektleder.

5 lokale virksomheder var igennem et fuldt forløb med DAMRC – bestående af 5 trin: formøde, briefingmøde, konkret justering, feedbackmøde samt et afrundingsmøde med fokus på funding af yderligere optimering.

Forløbet er finansieret gennem funding fra Skive Kommune og har derved været fratis for virksomhederne at deltage i. Efter afsluttende forløb har flere af de deltagende virksomheder valgt at fortsætte et udviklingssamarbejde med DAMRC.

DAMRC
DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter for avancerede produktionsteknologier og materialer. Klaus Bonde Ørskov, som har været involveret i Machining, siger: -Vi er en slags virtuel kollega, der gennem brug af måleudstyr og efterfølgende data kan kigge om hjørner i processen, hvilket er helt unikt. Vores opgave er at udvikle og omdanne den nyeste viden til praktiske løsninger – herunder udvikling og optimering af fremstillingsprocesser. Det kan virksomhederne profitere af, idet deres arbejde i sagens natur bliver mere effektivt.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk