Omsæt turisternes ændrede vaner til styrket gæsteservice

ERHVERV:

Turismen er under forandring, og erhvervets vilkår og rolle ændres fundamentalt. En vigtig gamechanger er den teknologiske udvikling, der ændrer turisternes rejsevaner og mønstre markant - både før, under og efter ferien.

Denne digitale udvikling skaber helt nye udviklingspotentialer for turismeerhvervet – og SET/ Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter inviterer derfor – i samarbejde med Seismonaut – til en eftermiddagsworkshop om 'Digital Gæsteservice' den 25. oktober kl. 14.00-17.30.

-Vi har valgt at invitere turismeaktørerne til workshop, for hvis potentialerne skal indfries, er det vigtigt, at alle er helt skarpe på, hvordan turisterne agerer, både digitalt og analogt, lyder forklaringen fra SETs turismekonsulent Janne Kragh Pedersen, der uddyber: -Workshoppen falder helt i tråd med SETs øvrige indsatser for at skærpe turismeaktørerne på det digitale område: kurser i facebook, instagram, video til facebook, TripAdvisor, optimering af hjemmeside mm – samt ikke mindst tilbuddet om et 360 grader digitalt eftersyn af den enkelte aktørs tilstedeværelse på de digitale medier.

Om valget af Seismonaut forklarer hun: -Hos Seismonaut tror man på, at .. ”dyb forståelse for mennesker er afgørende for at skabe bæredygtige forandringer i en digital tidsalder”. Denne forståelse har vi brug for, når vi skal forstå turisternes nye ferievaner og –mønstre – og ikke mindst, når vi skal omsætte denne viden til en styrket gæsteservice.

På workshoppen vil deltagerne få indsigt i, hvordan den digitale udvikling sætter sit spor i turisternes præferencer og rejsemønstre og høre inspirerende indlæg om andre, som har vist nye veje til at omsætte forandringerne til ny og styrket gæsteservice. Foruden oplæg fra Seismonaut, vil workshoppen også give deltagerne mulighed for at arbejde med egne udfordringer i relation til temaet.

- Vi får besøg af to af Seismonauts dygtige medarbejdere: Anders Mogensen, der er partner og medstifter i Seismonaut og seniorrådgiver Helle Nysted Andersen, fortæller Janne Kragh Pedersen, der uddyber:

- Anders vil give et opdateret perspektiv på den digitale udvikling og den digitale turist. Et emne, han har et dybdegående kendskab til, da han igennem de seneste 10 år har bidraget med at udarbejde strategier for hoteller, attraktioner og destinationer, såvel i Danmark som internationalt.

Helle Nysted Andersens faglige baggrund i etnologi og procesledelse. Hun har i de sidste 10 år arbejdet med strategisk oplevelses- og destinationsudvikling samt med at facilitere samskabelse og workshops om emnet.

Ved SETs workshop vil hun fortælle om trends i turisternes motiver og præferencer som oplevelsesforbrugere, samt om de nye vilkår for gæsteservice og markedsføring.

- Emnet er utrolig aktuelt, for kun ved at kende gæsternes digitale færden kan vi udnytte potentialerne fuldt ud – og dermed styrke egnens gæsteservice, fastslår Janne Kragh Pedersen, der håber, at Skiveegnens virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi vil bakke op om workshoppen. Hun gør opmærksom på, at tilmelding til mødet skal ske senest den 20. oktober – og opfordrer interesserede turismeaktører til at læse mere og tilmelde sig på www.skiveet.dk / Arrangementer. 

Fakta
Digital gæsteservice

Tid: Onsdag d. 25. oktober kl. 14.00-17.30
Sted: SET. Østerbro 7, Skive

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 20. oktober 2017 kl. 12:00 

Deltagelse er gratis for SETs TurismePartnere.
Øvrige deltagere: 200 kr. excl. moms

Undervisere:
Seismonaut
http://seismonaut.com/

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk