Nyt liv til de tomme DLG-bygninger

Foto: TR Consult
ERHVERV:

DLG efterlyser idéer og konkrete forslag til, hvad de tomme dele af kontorbygninger og haller kan bruges til fremover. Derfor inviterer DLG i samarbejde med det lokale erhvervsnetværk, Vækst i Durup, til et åbent fyraftensmøde. Interesserede erhvervsfolk er velkomne.

For Durups borgere og de mange forbipasserende bilister, som kommer gennem Durup på deres vej, har DLG en central rolle. Særligt til jul hvor lysene i den velkendte DLG-stjerne på toppen af den gamle silo traditionelt tændes op og spreder julestemning med julelys, som kan ses på lang afstand.

Tidligere havde DLG’s afdeling i Durup også en vigtig rolle, som en af de større arbejdspladser i Durup. Men DLG-koncernen måtte ved årsskiftet 2015/2016 melde ud, at produktionen i Durup skulle lukke ned. Det betød dog ikke, at alle DLG’s aktiviteter i Durup ophørte. Anlægget i Durup betjener fortsat landbruget i Nordsalling.

Koncernens grovvareforretning har nemlig fortsat benyttet faciliteterne i Durup til håndtering og tørring af korn. Derudover har der ad flere omgange været overvejelser internt i DLG omkring at bringe de tomme administrationsbygninger og haller i Durup til anvendelse igen. Det er fortsat et stort ønske fra DLG, at der kan komme liv og aktiviteter i de mange gode kvadratmeter igen.

Derfor tog detaildirektør Søren Villumsen fra DLG Midt- og Vestjylland kontakt til Thomas Rosenkrands, som er tovholder for det lokale erhvervsnetværk Vækst i Durup. Det har ført til, at DLG atter er medlem af netværket og Søren Villumsen efterlyser nu gode idéer fra erhvervslivet.

I samarbejde med Vækst i Durup inviterer DLG derfor det lokale erhvervsliv til et fyraftensmøde d. 3. maj kl. 17.30. Men mødet er åbent for alle interesserede erhvervsfolk. Både medlemmer af Vækst i Durup og de øvrige 5 lokale erhvervsnetværk i Salling, men også andre erhvervsfolk er velkomne.

Mødet vil starte med en times rundvisning. Dernæst er DLG vært ved en bid brød efterfulgt af et kort oplæg om DLG’s arbejde med bygningerne. Mødet slutter af med en åben brainstorm, hvor alle deltagere kan byde ind med forslag, til hvad bygningerne kan anvendes til.

DLG vil gerne vide, hvor mange der deltager af hensyn til forplejningen.

Tilmelding kan ske senest mandag d. 1. maj hos pernille@trconsult.dk.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk