Ny vækstkurve for EnergiMidt

ERHVERV:

Vejen er banet for en ny vækstkurve for EnergiMidt

Den midtjyske energi- og kommunikationsvirksomhed har i 2014 realiseret et flot resultat med et EBIT på 179 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 80 mio. kr. sammenlignet med 2013. Resultatet er primært skabt af en vækst i indtjeningen på virksomhedens kommercielle aktiviteter i kombination med en stram omkostningsstyring.


2014 blev et økonomisk godt år for EnergiMidt. Årets resultat er meget tilfredsstillende og er sammensat af indtjeningsmæssig vækst på såvel de kommercielle som de bevillingspligtige aktiviteter. De kommercielle aktiviteter, der blandt andet udgør Fiberbredbånd, Elhandel, VE-produktion samt udelys og salg af solceller, bærer den største stigning i indtjeningen - og det til trods for, at solcelleaktiviteterne har været hårdt belastet på grund af manglende lovgivningsmæssig handlekraft.

EnergiMidt er et kundeejet selskab med et repræsentantskab som øverste myndighed. Repræsentantskabet var med sine 150 medlemmer samlet ved EnergiMidt i Silkeborg torsdag den 7. maj til årets første ordinære repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten for 2014 var et punkt på dagsordenen til godkendelse.

- 2014 blev et år med betydelig økonomisk fremgang for EnergiMidt. Alle vores forretningsområder har bidraget positivt til resultatet. Især er det med tilfredshed, vi kan konstatere, at indtjeningen på de kommercielle aktiviteter udgør 67 mio. kr. af den samlede vækst på 80 mio. kr. Det viser, at vores satsning på udvikling af de kommercielle ben er den rigtige. I året, der gik, var fokus også på at udskille vores forretningsområder til fire divisioner med selvstændig ledelse med henblik på at ruste dem til fremtiden.

På de interne linjer har omstruktureringen betydet travlhed over hele linjen – og med et resultat på
179 mio. kr. i EBIT samt 34 mio. kr. som årets samlede resultat er vejen banet for en ny vækstkurve for EnergiMidt, konkluderede en tilfreds Holger Blok, der ser en lys fremtid for EnergiMidt.

Sorte tal i fiberforretningen

I 2014 var det 10 år siden beslutningen om at satse på fiberbredbånd blev truffet, og i dag er der ingen, der betvivler, at satsningen var den rigtige. I 2014 er EnergiMidt som det første energiselskab i Danmark gået i plus på fiberen med en positiv drift på 2 mio. kr. De sorte tal på bundlinjen er skabt som et resultat af kundetilvækst, stabil drift med høj oppetid og et skarpt fokus på omkostningssiden.

- Vi har i dag godt 60.000 fiberkunder fordelt på såvel privat- som erhvervskunder, og vi har en positiv kundeudvikling på knap 1.000 nye kunder om måneden. Samtidig følger vi vores planer for udrulning af fiber, og til dato har mere end 150.000 husstande fået tilbud om en fiberforbindelse fra EnergiMidt. Generelt er vores fiberforretning inde i en rigtig positiv udvikling – det er meget flot og noget, vi kan være stolte af, sagde formanden for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Jens Jørn Justesen i forbindelse med fremlæggelsen af sin beretning på repræsentantskabsmødet.

Stabil og effektiv drift på el og varme

På de bevillingspligtige områder, der omfatter el og varme, er der stor tilfredshed med leveringssikkerheden og driftsstabiliteten, der igen i 2014 har været i top. En høj leveringssikkerhed har altid været og vil også fremover være af stor betydning for EnergiMidt. De bevillingspligtige aktiviteter har som de øvrige forretningsmæssige aktiviteter bidraget med en positiv indtjening. Der er i 2014 brugt mange ressourcer på at komme benchmarkingkravene i møde, og forberedelserne til den nye markedssituation, der følger af Engrosmodellen, har været i fokus.

Samarbejder og partnerskaber

2014 har også været året, hvor divisionaliseringen har banet vej for udvikling af nye samarbejdsmodeller, der høster fordele af eksterne synergier og opnår skalafordele på de respektive forretningsområder. Blandt andet pågik drøftelser med Bredbånd Nord igennem året, og det førte i starten af 2015 til en aftale, hvor Bredbånd Nord outsourcede udvalgte operatøropgaver til EnergiMidt. Sporet for samarbejdsmodeller er langt fra udtømte og vil skabe retning for forretningsmæssige prioriteringer, der vil bidrage til EnergiMidts fortsatte positive vækst i fremtiden.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk