Lovforslag om gødningsforbud rulles tilbage

Foto: Landbrug & Fødevarer
ERHVERV:

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen holder ord og nu gør klar til at sløjfe planlagt forbud mod gødning på blandt andet kulturenge

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har netop sendt et lovforslag i høring, der foreslår en tilbagerulning af gødningsforbud på §3 arealer. Forbuddet mod at gødske og sprøjte på arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, skulle være trådt i kraft i 2017.

Gødskning og sprøjtning har i mange år været lovligt på arealer, hvor det indgik i den hidtidige drift, og derfor ville et forbud være en markant stramning af reglerne. Lovforslaget sikrer, at op mod 45.000 hektar græsarealer forsat vil blive plejet med høslæt og afgræsning til gavn for blandt andet fugle og kreaturer.

- Det er glædeligt at se, at ministeren følger op på blå bloks løfter og nu tilbageruller bestemmelserne om et forbud. L&F har fra første færd arbejdet mod forbuddet, fordi det ikke giver mening. Det ville betyde store tab for landmanden og negativ effekt på pleje af naturarealerne, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

I følge beregninger fra SEGES ville forbuddet berøre 45.000 landmænd, betyde et driftstab på 67,5 mio. kr. og en nedgang i jordværdien på 1,8 mia. kr.

Forbuddet var ikke rettet målrettet mod værdifuld natur, men ville i høj grad ramme kulturenge med en lille naturværdi, der blandt andet indgår i produktion af grovfoder. Samtidig ville det betyde, at en række arealer ikke længere ville være attraktive at afgræsse. Det ville i sidste ende betyde en forringelse af naturværdierne.

- Gødningsforbuddet var et urimeligt indgreb i landmandens råderet over arealerne. Samtidig giver det langt mere natur- og biodiversitet for pengene, hvis ressourcerne bruges målrettet på at sikre de mange tusinde hektar beskyttet natur, som aldrig er blevet gødsket eller pløjet og som i dag er ved at gro til på grund af manglende naturpleje, siger Lone Andersen.

Tilbagerulning af lovforslaget betyder ikke, at naturværdien på arealerne forringes. Der bliver heller ikke færre naturarealer af den grund. § 3 beskyttelsen af kulturenge betyder, at der ikke må ske tilstandsændringer på arealerne. Den trådte i kraft i 1992 og fortsætter uændret.

- Landbruget spiller en central rolle i beskyttelsen af natur og udvikling af naturværdier, og L&F bakker op om en målretning af indsatsen. Nu ser vi frem til, at ministeren fremlægger sin varslede naturpakke, som skal sætte fokus på naturpleje og øge landmandens incitament for at gøre en indsats for naturen, siger Lone Andersen.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk