Lokale byer får del i Landistriktsmidler

Foto: Landdistrikternes Fællesråd
ERHVERV:

I alt 51 nye projekter i landdistrikterne modtager 11 mio. kr. fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Projekterne skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.
Foreningen Fur Væksthus samt Rødding Udviklingsråd er bandt de heldige ansøger, som har fået del i de 11, der får del i de i alt 11 millioner der er stillet til rådighed til initiativer i landdistrikterne.

Således har Rødding Udviklingsråd fået tildelt 175.000 kroner til etablering af et projekt, der skal skabe samarbejde mellem foreninger, det offetlige og Spøttrup Middelalderborg, så landsbyen kvalificeres til at spille med på storeevents på borgen.

Foreningen Fur Væksthus har fået tildelt 66.000 kroner. Foreningen opkøbte i 2014 den kommunale skole på Fur og hovedparten af bygningerne lejes nu ud til Fur Børnehus, Fur Friskole og Fur Ungdomsklub og gymnastiksalen er åben for øens foreningsliv og borgere. Projektet har til formål, at istandsætte og indrette den tidligere fungerende pedellejlighed og SFO som et mødested, der skal skabe synergi og netværk mellem øens iværksættere, ildsjæle og potentielle tilflyttere.

- Med Landdistriktspuljen har regeringen mulighed for at understøtte lokale kræfters gode ideer og afprøve nye tiltag i landdistrikterne. Det glæder mig, at vi på den måde kan bidrage til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, udtaler Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Erhvervsministeren nedsatte tidligere på året et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Udvalget består af formanden Grethe Saabye og Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix.

Udvalget har vurderet ansøgningerne og 51 projekter er indstillet til midler fra puljen. Af midlerne går ca. 5,9 mio. kr. til 22 forsøgsprojekter, ca. 2,6 mio. kr. til 7 forsknings- og informationsprojekter og ca. 2,7 mio. kr. går til 22 projekter på de små øer.

- Det har været en fornøjelse at se de mange ideer og initiativer, der bare venter på at blive realiseret i landdistrikterne og på de små øer. I udvalget har vi været enige om at fordele midlerne, så de understøtter mange forskellige tilgange til landdistriktsudvikling, og vi har ønsket en vis geografisk spredning. Jeg glæder mig til at fortsætte udvalgets arbejde ved næste ansøgningsrunde, siger formand for det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, Grethe Saabye.

Til efteråret åbnes for Landdistriktspuljens anden søgerunde.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk